Podsumowanie Tygodnia Profilaktyki

W dniach 20 – 24 II 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym odbył się Tydzień  Profilaktyki. Wszystkie działania profilaktyczne prowadzone w szkole w trakcie jego trwania  miały za zadanie ochronę młodzieży przed różnego rodzaju zagrożeniami. Naszym nadrzędnym celem jest wspieranie uczniów naszej szkoły w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia. Oprócz profilaktyki uniwersalnej, czyli takiej, która dotyczy wszystkich uczniów, udało się również zrealizować podstawowy cel wychowawczy szkoły, jakim jest kształtowanie  postaw prozdrowotnych. Szczegółowa realizacja Tygodnia Profilaktyki:

  • Dnia 21 lutego odbyło się spotkanie z lekarzem ginekologiem p. Michałem Bodnarem. W spotkaniu uczestniczyły uczennice klas I i II. Pan doktor, w specjalnie na tę okazję przygotowanej prezentacji, poruszył wiele istotnych zagadnień, które dotyczą okresu dojrzewania. Zasadniczą częścią spotkania były odpowiedzi pana doktora na wcześniej przygotowane przez uczennice pytania. Dotyczyły one m.in. metod zapobiegania ciąży, planowania potomstwa, cyklu miesiączkowego, etc.

 

  • Dzień  22 lutego  poświęcony był propagowani zdrowego trybu życia. Na dużej hali odbył się konkurs sałatkowy, którego organizatorami byli nauczyciele wychowania fizycznego.  Konkurencja była ogromna. W rywalizacji wzięło udział aż 15 zespołów klasowych. Jury oceniało sałatki w dwóch kategoriach: „niebo w gębie”, czyli  sędziowie brali  pod uwagę walory smakowe oraz „raj dla oka”, czyli brano pod uwagę anturaż  całych przygotowań.

 

  • Dnia 22 lutego mury naszej szkoły odwiedził wybitny gość – prof. dr hab. med. Michał Nowicki, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie nefrologii. Pan Profesor przeprowadził prelekcję pn.”Transplantacje narządów i tkanek – historia, teraźniejszość i perspektywy”. Wykład stał się doskonałą okazją do promowania aktywnej postawy zdrowotnej. Pan profesor, jako wielokrotny uczestnik maratonów, zachęcał młodzież naszej szkoły do aktywności fizycznej.

 

  • Dnia 23 lutego zaproszenie do naszej szkoły przyjęły panie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie:  pani Marta Milczarczyk – pedagog i terapeuta uzależnień oraz pani Patrycja Olędzka – psycholog. Zajęcia prowadzone były metodą warsztatową. Dotyczyły one kształtowania właściwej samooceny i akceptacji siebie.
  • Podsumowaniem Tygodnia Profilaktyki był Maraton Fitness o puchar Pani Dyrektor Moniki Kluski zorganizowany przez p. Katarzynę Niewadzi oraz Studio Tańca i Fitnessu B&S Dance. Celem maratonu było promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz dobrej zabawy w miłym towarzystwie przy energetyzującej muzyce. Impreza trwała prawie 3 godziny, z krótkimi przerwami na zmianę prowadzącego. Na sygnał instruktora uczestnicy schodzili z parkietu, pili wodę – w marszu i na sygnał wracali, aby tańczyć dalej. W czasie trwania maratonu żaden uczestnik nie czuł się przegrany ani zdyskwalifikowany, chyba że sam zrezygnował z dalszej zabawy. Maraton poprowadziły: Kasia i Marysia Niewadzi, Kasia Lewocha, Justyna Wilk, Ola Michałowicz, Klaudia Bryks i Beata Pierwoła. Jury w składzie: Katarzyna Kobierska, Aneta Wijata, Edyta Świderska, Izabela Jaciubek i Arkadiusz Fornal oceniało: opanowanie zaprezentowanych układów choreograficznych, kondycję fizyczną, umiejętności rytmiczno – taneczne, technikę poruszania się, harmonię, piękno i estetykę ruchu.

I miejsce – zajęła Justyna Wiktorowicz z kl. IF1

II miejsce – Zuzanna Mijas z kl. IBE

III miejsce – Mateusz Gruszczyński z kl. IIEG

Wyróżnienia:
Małgorzata Defratyka IIF2
Marcin Gruszczyński IIEG
Bartłomiej Walasik IIIF1
Mateusz Ciupa IIC
Kacper Budzyński IF1
Weronika Defratyka IIEG
Paweł Gągorowski IIeg
Dawid Rakoczy ID
Oliwia Nieć IF1
Wiktoria Gubiec IIC
Patrycja Kowalska IF1
Jakub Błażejewicz ID
Mariusz Turliński IID

W maratonie udział wzięło 370 osób.

Opiekę medyczną na maratonie pełniła pielęgniarka p. Halina Piekarska oraz Harcerski Klub Ratowniczy w składzie: Musiał Karol, Ksyta Mateusz, Kupis Aleksandra, Kopińska Aleksandra, Kowalczyk Aleksandra.