Postępowanie rekrutacyjne do I LO im. S. Żeromskiego w roku szkolnym 2016/2017

Symbol oddziału
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania
Języki obce
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji
A
Język  polski
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Dwa języki obce wybrane z czterech:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język włoski
 • język polski
 • historia
 • język obcy  realizowany w gimnazjum
 • wiedza o społeczeństwie
B
Geografia
Język obcy
Wiedza o społeczeństwie
Dwa języki obce wybrane z czterech:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język włoski
 • język polski
 • geografia
 • język obcy  realizowany w gimnazjum
 • wiedza o społeczeństwie
C
Matematyka
Geografia
Fizyka lub Informatyka
Dwa języki obce wybrane z czterech:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język włoski
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy realizowany w gimnazjum
 • fizyka lub geografia
D1
Matematyka
Fizyka
Informatyka
Dwa języki obce wybrane z czterech:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język włoski
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy realizowany w gimnazjum
 • fizyka lub elementy informatyki
D2
Matematyka
Fizyka
Chemia
Dwa języki obce wybrane z czterech:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język włoski
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy realizowany w gimnazjum
 • fizyka lub chemia
E
Język polski
Biologia
Język obcy
Dwa języki obce wybrane z czterech:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język włoski
 • język polski
 • język obcy realizowany w gimnazjum
 • biologia
 • wychowanie fizyczne
F
Biologia
Chemia
Matematyka
Dwa języki obce wybrane z czterech:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język włoski
 • język polski
 • biologia
 • język obcy realizowany w gimnazjum
 • chemia lub matematyka
G
Biologia
Chemia
Geografia
Dwa języki obce wybrane z czterech:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język włoski
 • język polski
 • biologia
 • język obcy realizowany w gimnazjum
 • chemia lub geografia
H
Język polski
Język obcy
Wiedza o społeczeństwie
Historia
Dwa języki obce wybrane z czterech:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język włoski
 • język polski
 • język obcy realizowany w gimnazjum
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia