W poszukiwaniu czystego powietrza na wysokim poziomie. Challenge nr 1

W ramach realizacji pierwszego zadania Projektu Europejskiego „Science in the City: Building Parcticipatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation” zaplanowanego na trwający semestr roku szkolnego 2020/2021,  uczniowie Science Teams naszego liceum przeprowadzili kilka inicjatyw:

 • zapoznali się z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna (zarówno opracowaniem tekstowym, jak i mapą);
 • przygotowali reklamy promujące działania zrównoważonego rozwoju w Opocznie;
 • zorganizowali Szkolny Konkurs „Wspólnie dla Opoczna – w poszukiwaniu czystego powietrza”, w którym udział wzięli chętni uczniowie;
 • przeprowadzili online kameralne plastyczne warsztaty, w ramach których powstały projekty mody czystego środowiska,
 • nagrali film zapowiadający kulminacyjne wydarzenie.

Głównym jednak działaniem angażującym całą społeczność szkolną i lokalną była wideokonferencja „Wspólnie dla Opoczna – w poszukiwaniu czystego powietrza”. Odbyła się ona 8 grudnia 2020 roku. Patronat Honorowy nad realizacją projektu PULCHRA w „Żeromskim” sprawują: Łódzki Kurator Oświaty, Starostwo Powiatowe w Opocznie i Politechnika Warszawska.
W opinii uczestników wydarzenie zostało zorganizowane na bardzo wysokim poziomie, z bogactwem form i treści. Moderatorkami wydarzenia były Natalia Ksyta i Julia Dąbrowska (obie z klasy IIFg) – liderki projektu PULCHRA w naszej szkole. Za oprawę techniczną odpowiedzialny był Miłosz Polak (IIIC), który jednocześnie razem z Marylą Ambroszczyk (IIc) i Aleksandrą Bińczyk (IIIb) nagrali film obrazujący badania komponentów środowiska na terenie Opoczna.
Konferencja rozpoczęła się przywołaniem znanego utworu muzycznego: „Miasto budzi się z naszymi marzeniami, szumem ulic woła mnie. Miasto budzi się, nie jesteśmy sami,  daj nam dzisiaj dobry dzień”. Prowadząca konferencję Natalia Ksyta dodała, że przytoczone słowa tekstu piosenki w pełni oddają oczekiwania względem wideokonferencji, jak również założeń europejskiego projektu „Science in the City: Building Parcticipatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation”.
Otwarcia konferencji dokonała Pani Dyrektor Monika Kluska. W imieniu władz lokalnych głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Zbigniew Sobczyk (wicedyrektor naszej szkoły). Centralnym punktem wydarzenia był interesujący wykład „Znaczenie funkcjonalne i przestrzenne parków oraz skwerów we współczesnych miastach”, pana Piotra Kuleszy – interesariusza naszego projektu, architekta krajobrazu, doktora historii sztuki, Adiunkta w Katedrze Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prowadzącego badania nad parkami miejskimi w kontekście ich funkcjonalności i zmian przestrzennych.
W dalszej części wideokonferencji odbył się „Pokaz mody czystego środowiska” przygotowany przez Wiktorię Jóźwik, Patrycję Palus, Wiktorię Gutowską (wszystkie z klasy IICg) i Marię Jarząbek (IF). Towarzyszyła mu ciekawa, środowiskowa interpretacja poszczególnych kreacji, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć następujące obrazy/stroje:

 • „W harmonii z przyrodą, by kolejne pokolenia miały, co podziwiać” – obraz stanowiący niejako zapowiedź i przesłanie nakłaniające do działań zrównoważonego rozwoju,
 • Kreację „Szczególnie w chłodne dni przyroda potrzebna Ci”,
 • Suknię kwiatową niczym obłok,
 • „Palmowy raj”,
 • Ekskluzywną sukienkę „Zrozumieć Ziemię”,
 • Kompozycję „ Na ratunek dzikim zwierzętom”,
 • „Powiew jesieni”,
 • „Odrobinę lasu równikowego”

Pokaz mody czystego powietrza zakończyła wytworna suknia „Letnie tchnienie”.
Następnie uczestnikom wideokonferencji zostały zaprezentowane prace nadesłane na Szkolny Konkurs „Wspólnie dla Opoczna – w poszukiwaniu czystego powietrza”, którego celem było wykonanie projektu zagospodarowania zielenią przestrzeni publicznej Opoczna. Propozycje uczestników miały za zadanie podnieść walory wizualne otoczenia, czyli zamaskować elementy nieestetyczne, jak również dodatkowo wydobyć i podkreślić piękno architektury krajobrazu. Sąd Konkursowy podczas oceniania uwzględniał następujące kryteria: wartość merytoryczną projektu, użyteczność i oryginalność,  zagospodarowanie z uwzględnieniem uwarunkowań miejskich i wymagań klimatyczno – glebowych roślin oraz właściwości, wartość artystyczną projektu i samodzielność wykonania. Niezwykle emocjonujące było ogłoszenie wyników Konkursu, który został przeprowadzony w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej. Sponsorem nagród dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii była Grupa WIS, działająca na terenie miasta. Ogółem na konkurs wpłynęło 25 pięknych prac. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:  Bartłomiej Kwapisz (klasa Ic, kategoria indywidualna) i zespół z klasy IICg w składzie: Wiktoria Gutowska, Aleksandra Stępień, Martyna Chrobak, Wiktoria Jóźwik, Patrycja Palus. Na kolejnych miejscach uplasowali się:

 1. Kategoria indywidualna:
 • II miejsce Pecyna Izabela I c,
 • III miejsce Pogorzała Amelia II F
 1. Kategoria zbiorowa:
 • II miejsce Kinga Studnicka i Kornelia Studnicka  II Fg
 • III miejsce Mikołaj Zieliński, Joanna Wijata, Agata Makuch, Michał Ksyta, Kinga Borończyk II Cg.

Inicjatywami towarzyszącymi wideokonferencji była akcja „Zasadź to sam”, mająca na celu zwiększenie roślinności w naszym otoczeniu poprzez domowe nasadzenia oraz akcja wirtualnego zazieleniania terenu wokół szkoły, poprzez oddawanie „lajków”.
Na zakończenie konferencji głos ponownie zabrał pan Piotr Kulesza, który był pod wrażeniem zaangażowania młodzieży, podkreślając talent uczestników konkursu do projektowania krajobrazu.
Następnie prowadzące wydarzenie Julia Dąbrowska i Natalia Ksyta wyraziły przekonanie, że takimi działaniami jak dzisiejsze, szkolny Science Teams wpłynie na lepsze jutro naszego Opoczna. Wspólnie z przedstawicielami władz lokalnego środowiska poszuka czystego powietrza poprzez odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni publicznej.
Podkreślono, że konferencja dobiegła końca, ale przygoda z projektem PULCHRA dalej trwa.
Przedłużenie konferencji stanowił ciekawy wykład popularnonaukowy  „Od zrównoważonej wody do zrównoważonej mody. O chemii zrównoważonego rozwoju”, który odbył się w formie zdalnej 15.12.2020
o 13:30. Prelegentem była dr hab. Katarzyna Hęc – Wydro
– prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego z Zakładu Chemii Środowiska na Wydziale Chemii.
Przed nami dalsze piękne odsłony z herbem poszanowania przyrody. Wkrótce kolejne działania, do których już się przygotowujemy z pomocą naszych interesariuszy.

Wideokonferencja i prezentacja są dostępne pod linkami:
https://youtu.be/UkxdzS55Y_4
https://lozeromskiopoczno-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mpolak1_lozeromski_opoczno_pl/EXWR6IgoYcZOuMJ84nMhIl0Bx71aPrpD1ZAWcqHL0Kx_2Q?e=NGRXBO