Skip to main content

Na gruncie realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ – zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego wraz z  remontem i przebudową pomieszczeń szkolnych oraz remontem sali gimnastycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 1 października 2022 r. do 30 grudnia 2022 r.:

 1. w zakresie zadania „Modernizacja sali gimnastycznej oraz pomieszczeń zaplecza w budynku CEiR w Opocznie”, przez Wykonawcę robót, tj. JMP EKOBUDOWA PIOTR GWADERA, ul. Kopernika 23/3, 26-300 Opoczno, zostały zrealizowane następujące prace:
  – zdemontowano starą i zamontowano nową stolarkę okienną,
  – wykonano malowanie sufitów,
  – wykonano roboty przygotowawcze ścian wewnętrznych do malowania,
  – zdemontowano oświetlenie sali gimnastycznej,
  – wyburzono ścianki działowe przewidziane do rozbiórki,
  – wykonano nowe ścianki działowe w technologii g-k,
  – zamontowano okienko w pomieszczeniu woźnego,
  – pomalowano ściany i sufity pomieszczeń,
  – wykonano nową instalację elektryczną podtynkową bez montażu osprzętu,
  – zeskrobano odpadające tynki zewnętrzne,
  – zagruntowano powierzchnię pod uzupełnienie tynków elewacyjnych,
  – wykonano nowe tynki zewnętrzne bez malowania,
  – wykonano w 100% naprawę pokrycia dachowego z papy,
  – wykonano naprawy obróbek blacharskich,
  – pokryto dach nową warstwą papy termozgrzewalnej,
  – pomalowano obróbki blacharskie,
  – w całości wywieziono gruz z rozbieralnych elementów;
 2. w zakresie zadania „Przebudowa zaplecza budynku CEiR w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji”, Wykonawca robót, tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak, ul. Garbarska 53, 26-600 Radom, zrealizował następujące prace:
  – roboty rozbiórkowe w 80%.
  Umowa została podpisana z w/w firmą w dniu 7 listopada 2022 roku.
 3. w zakresie zadania „Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w Budynku I-ego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie”, przez Wykonawcę robót, tj. JMP EKOBUDOWA PIOTR GWADERA, ul. Kopernika 23/3, 26-300 Opoczno, zostały zrealizowane następujące prace:
  – wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe osprzętu sanitarnego i drzwi wejściowych do pomieszczeń oraz wykonano odpływ liniowy pod natryskami i uzupełniono okładziny z płytek ceramicznych – węzły sanitarne przy sali gimnastycznej,
  – wykonano roboty rozbiórkowe ścianek działowych wraz z demontażem drzwi oraz instalacji sanitarnych (wod.-kan.) i elektrycznych – węzeł sanitarny (męski) w budynku głównym na II piętrze.

Zdjęcie nr 1. Roboty remontowe sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie.

Zdjęcie nr 2. Pomalowany sufit w sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie.

Zdjęcie nr 3. Pomalowane ściany w pomieszczeniu zaplecza przy sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie.

Zdjęcie nr 4. Remont elewacji sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie.

Zdjęcie nr 5. Roboty rozbiórkowe w pomieszczeniu na potrzeby rehabilitacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie.

Zdjęcie nr 6. Roboty rozbiórkowe w pomieszczeniu na potrzeby socjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie.

Zdjęcie nr 7. Roboty rozbiórkowe w pomieszczeniu na potrzeby socjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie.

Zdjęcie nr 8. Roboty rozbiórkowe węzła sanitarnego w budynku głównym na II piętrze w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.

Zdjęcie nr 9. Roboty rozbiórkowe węzła sanitarnego w budynku głównym na II piętrze w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.

Zdjęcie nr 10. Widok z kamer monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.

Zdjęcie nr 11. Kamera wewnątrz budynku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.

Zdjęcie nr 12. Kamery zewnętrzne na budynku I-ego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.