Poznajemy Polskę

Od września 2021 roku Ministerstwo Edukacji  i Nauki realizuje  przedsięwzięcie POZNAJ POLSKĘ skierowane do dzieci i młodzieży polskich szkół. Program umożliwia poznawanie naszej Ojczyzny, środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. W ramach tej inicjatywy szkoły mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 80% planowanych kosztów wycieczki jednodniowej (do 5 tys. zł), dwudniowej (do 10 tys. zł) lub trzydniowej (do 15 tys. zł). Wnioski muszą jednak spełniać określone wymagania merytoryczne i precyzyjnie określać działania.


Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że aż dwa wnioski złożone z naszej szkoły w ramach Programu POZNAJ POLSKĘ uzyskały maksymalne dofinansowanie – każdy po 15 000 zł. Dzięki temu zwiedzimy piękne zakątki naszej Ojczyzny. Jedna wycieczka odbędzie się  do Wrocławia, zaś druga do Torunia. To wspaniała nagroda dla naszej młodzieży, która mocno angażuje się w wiele inicjatyw zarówno ogólnopolskich, jak i  lokalnych. BRAWO!!!

Marzena Papis