Skip to main content

Dzięki współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie otrzymaliśmy 40 egzemplarzy magazynu finansowego PROFIT JOURNAL.

Fakt ten nas cieszy podwójnie, ponieważ w zespole redakcyjnym tego czasopisma jest nasz absolwent Kacper Konecki. W otrzymanym numerze czasopisma znajduje się artykuł Kacpra pt. „Ora et labora, czyli o kulturze pracy na świecie”. Kacper gratulujemy wnikliwej analizy ekonomicznej i talentu literackiego.

Inne artykuły, które przykuły naszą uwagę dotyczą inwestycyjnego rynku pasji, perspektywy postrzegania rynku pracy przez pokolenie Z, inwestycji dywidendowych, sztuce roztropnego mnożenia majątku, czy roli rynku funduszy w inwestowaniu.

Tematyka ekonomiczna jest nas bardzo bliska, tym bardziej, że przygotowujemy się do wielkiego święta ekonomii, więc otrzymany materiał będzie bardzo potrzebny.

Niewielu zdaje sobie sprawę, że ekonomia to nauka, która uczy „by spoglądać nie tylko na bezpośrednie, ale i odległe skutki danego działania czy programu; by śledzić nie tylko konsekwencje, jakie dany program ma dla jednej grupy, ale jakie przynosi wszystkim”. Podążajmy zatem tropem ekonomii!