Wyjazd uczniów do Grecji w ramach projektu – maj 2023

TRWA REKRUTACJA CHĘTNYCH!

W związku z pozytywną weryfikacją projektu uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego Opocznie w maju b.r. wyjadą do słonecznej Grecji.
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w projekcie do wychowawców poszczególnych klas.
Spośród wszystkich chętnych Komisja Rekrutacyjna wyłoni 23 uczniów, którzy reprezentować będą naszą szkołę w Grecji.
Więcej informacji na temat przedsięwzięcia u koordynatorów projektu.
Zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia !!!

Regulamin rekrutacji
Karta zgłoszenia
Formularz rekrutacyjny