Projekt „Learning Techniques”

Mnemotechniki, mapy myśli, szybkie czytanie, nowoczesne metody nauki języków obcych, powtarzanie, ćwiczenia mózgu tego wszystkiego uczyli się uczestnicy projektu „Learning Techniques”.

Spotkanie miało miejsce w Murzasichle w dniach od 5 do 11 listopada 2018 r. Udział w projekcie wzięło łącznie 40 młodych ludzi z Polski i Estonii, którym towarzyszyło 4 liderów.

Uczestnicy już dwa miesiące przed spotkaniem rozpoczęli pracę w międzynarodowych grupach, aby przygotować się do prowadzenia warsztatów na wybrany temat.

Podczas wspólnego tygodnia każda grupa zaprezentowała mini wykład oraz przeprowadziła warsztaty dla reszty uczestników. Warto podkreślić, że wszystkie zajęcia odbywały się w języku angielskim, a przed spotkaniem dla uczestników lider z Estonii przeprowadził webinarium na temat tego, jak pracować wspólnie przy przygotowaniu prezentacji online.

Celem projektu było uzyskanie lepszych wyników w nauce, poprawa umiejętności komunikacji w języku angielskim oraz integracja międzykulturowa i tworzenie sieci kontaktów.

Rezultatem projektu będzie EDUlearningWEEK w dniach od 26 do 30 listopada, podczas którego młodzież przeprowadzi webinaria oraz warsztaty stacjonarne z tematyki metod szybkiej i efektywnej nauki. Wszystkich serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Więcej informacji będzie można znaleźć na stronie Facebook Yellow Sheep Foundation. Zapraszamy również do kontaktu e-mail w celu uzyskania więcej informacji: zoltaowca@protonmail.com.