Przedmioty kierunkowe

KLASY HUMANISTYCZNE

polski

historia

wos

 

KLASY MEDYCZNO – PRZYRODNICZE

chemia-link

geografia

 

KLASY POLITECHNICZNO – EKONOMICZNE

fizyka

informatyka

matematyka

KLASY SPORTOWE

wf

JĘZYKI OBCE

obce