Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych

W dniu 29 listopada 2017 r. odbyła się 14. edycja Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Opoczyńskiego. Hasłem przewodnim, zaproponowanym w Regulaminie Przeglądu był „Krajobraz dziedzictwa i dziedzictwo krajobrazu”.

Organizatorem Przeglądu był Powiat Opoczyński. Do współorganizacji włączył się Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie.

W Przeglądzie wzięło udział 75 uczniów z trzech szkół:
– I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie przygotowało program „Krajobraz opoczyński”,
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie przedstawił prezentację pt. „Opoczyńskie krajobrazy sercem pisane”,
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy wystąpił z programem ”Muzyczny krajobraz naszego regionu”

Programom przyglądało się Jury w składzie:
– Marzena Jaruga – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie,
– Anna Reszka – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy,
– Agata Karbownik – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie,
oraz przedstawiciele organizatora:
– Agata Andrzejewska teatrolog MDK w Opocznie,
– przewodnicząca Jury: Elżbieta Kossowska-Majkut – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Opocznie.

Zgodnie z Regulaminem, Jury wytypowało młodych wykonawców, wyróżniających się talentem w poszczególnych dziedzinach sztuki.

Nagrodzeni z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie:
1 Klaudia Miko talent aktorski
2 Karolina Sobczyk talent wokalny
3 Maciej Wilczyński talent aktorski
4 Kamila Langowska talent aktorski
5 Aleksandra Nowak talent konferansjerski
6 Mateusz Ksyta talent konferansjerski
7 Izabela Samek talent reżyserski
8 Wiktoria Lach talent taneczny
9 Wiktoria Jarząbek talent taneczny
10 Julia Kaluźna talent taneczny
11 Klaudia Bryks talent taneczny
12 Oliwia Nieć talent taneczny
13 Dominika Karpińska talent recytatorski

Nauczyciele, którzy przygotowywali programy:
– Anna Waszczyk, Urszula Kozera, Jolanta Pawlak z ZSPg nr 1 w Opocznie,
– Marta Pawlik – Prejs z I LO w Opocznie,
– Grażyna Wójcik, Anna Niemczyk-Więckowska, Elżbieta Woźniak, z ZSPg w Drzewicy.

Wszyscy młodzi artyści oraz nauczyciele wspierający przygotowanie programów, otrzymali upominki w postaci Power banków.

Wszystkie szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Nagrodą dla utalentowanej młodzieży, za odkryty talent, jest wyjazd do Teatru Powszechnego w Łodzi na spektakl Moliera „Szkoła żon”. Otrzymali oni także dyplomy uznania.

Nagrodę, upominki i dyplomy ufundował Powiat Opoczyński.

Jury pochwaliło wszystkie prezentacje za staranne przygotowanie niełatwego w tym roku temat „Krajobraz dziedzictwa i dziedzictwo krajobrazu”. Prezentacje były w różnorodne, pełne radości, ale i troski o nasze dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Zespoły przygotowały oryginalne dekoracje, stroje i rekwizyty.