Czekamy na Państwa głos

Jak pisaliśmy wcześniej, od 1 września 2020 roku, realizujemy Projekt Europejski „Science in the City: Building Parcticipatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation”, w którym szukamy rozwiązań na polepszenie jakości życia w naszym mieście.

Na drugim etapie realizacji projektu jesteśmy bardzo ciekawi Państwa opinii na temat terenów zieleni w Opocznie! Chętnie poznamy miejsca, w których według Państwa, brakuje parków, skwerów, drzew i innym form zieleni miejskiej, ponieważ ta wiedza pomoże nam w rozwijaniu naszego projektu. Z tego powodu serdecznie zapraszamy do udziału w naszych ankietach:

 • geoankiecie przygotowanej specjalnie dla naszego miasta przez Centrum UNEP -GRID w Warszawie ,
 • ankiecie przygotowanej przez naszych Interesariuszy z Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Linki do wymienionych ankiet znajdują się poniżej:

https://zieloneopoczno.gridw.pl/

https://forms.gle/PMh4kDrDVcL7rVa4A

Serdecznie zapraszamy do naszego badania ankietowego i z góry bardzo dziękujemy za każdą Państwa odpowiedź i poświęcony czas.

Szkolny Science Teams

W poszukiwaniu czystego powietrza na wysokim poziomie. Challenge nr 1

W ramach realizacji pierwszego zadania Projektu Europejskiego „Science in the City: Building Parcticipatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation” zaplanowanego na trwający semestr roku szkolnego 2020/2021,  uczniowie Science Teams naszego liceum przeprowadzili kilka inicjatyw:

 • zapoznali się z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna (zarówno opracowaniem tekstowym, jak i mapą);
 • przygotowali reklamy promujące działania zrównoważonego rozwoju w Opocznie;
 • zorganizowali Szkolny Konkurs „Wspólnie dla Opoczna – w poszukiwaniu czystego powietrza”, w którym udział wzięli chętni uczniowie;
 • przeprowadzili online kameralne plastyczne warsztaty, w ramach których powstały projekty mody czystego środowiska,
 • nagrali film zapowiadający kulminacyjne wydarzenie.

Głównym jednak działaniem angażującym całą społeczność szkolną i lokalną była wideokonferencja „Wspólnie dla Opoczna – w poszukiwaniu czystego powietrza”. Odbyła się ona 8 grudnia 2020 roku. Patronat Honorowy nad realizacją projektu PULCHRA w „Żeromskim” sprawują: Łódzki Kurator Oświaty, Starostwo Powiatowe w Opocznie i Politechnika Warszawska.
W opinii uczestników wydarzenie zostało zorganizowane na bardzo wysokim poziomie, z bogactwem form i treści. Moderatorkami wydarzenia były Natalia Ksyta i Julia Dąbrowska (obie z klasy IIFg) – liderki projektu PULCHRA w naszej szkole. Za oprawę techniczną odpowiedzialny był Miłosz Polak (IIIC), który jednocześnie razem z Marylą Ambroszczyk (IIc) i Aleksandrą Bińczyk (IIIb) nagrali film obrazujący badania komponentów środowiska na terenie Opoczna.
Konferencja rozpoczęła się przywołaniem znanego utworu muzycznego: „Miasto budzi się z naszymi marzeniami, szumem ulic woła mnie. Miasto budzi się, nie jesteśmy sami,  daj nam dzisiaj dobry dzień”. Prowadząca konferencję Natalia Ksyta dodała, że przytoczone słowa tekstu piosenki w pełni oddają oczekiwania względem wideokonferencji, jak również założeń europejskiego projektu „Science in the City: Building Parcticipatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation”.
Otwarcia konferencji dokonała Pani Dyrektor Monika Kluska. W imieniu władz lokalnych głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Zbigniew Sobczyk (wicedyrektor naszej szkoły). Centralnym punktem wydarzenia był interesujący wykład „Znaczenie funkcjonalne i przestrzenne parków oraz skwerów we współczesnych miastach”, pana Piotra Kuleszy – interesariusza naszego projektu, architekta krajobrazu, doktora historii sztuki, Adiunkta w Katedrze Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prowadzącego badania nad parkami miejskimi w kontekście ich funkcjonalności i zmian przestrzennych.
W dalszej części wideokonferencji odbył się „Pokaz mody czystego środowiska” przygotowany przez Wiktorię Jóźwik, Patrycję Palus, Wiktorię Gutowską (wszystkie z klasy IICg) i Marię Jarząbek (IF). Towarzyszyła mu ciekawa, środowiskowa interpretacja poszczególnych kreacji, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć następujące obrazy/stroje:

 • „W harmonii z przyrodą, by kolejne pokolenia miały, co podziwiać” – obraz stanowiący niejako zapowiedź i przesłanie nakłaniające do działań zrównoważonego rozwoju,
 • Kreację „Szczególnie w chłodne dni przyroda potrzebna Ci”,
 • Suknię kwiatową niczym obłok,
 • „Palmowy raj”,
 • Ekskluzywną sukienkę „Zrozumieć Ziemię”,
 • Kompozycję „ Na ratunek dzikim zwierzętom”,
 • „Powiew jesieni”,
 • „Odrobinę lasu równikowego”

Pokaz mody czystego powietrza zakończyła wytworna suknia „Letnie tchnienie”.
Następnie uczestnikom wideokonferencji zostały zaprezentowane prace nadesłane na Szkolny Konkurs „Wspólnie dla Opoczna – w poszukiwaniu czystego powietrza”, którego celem było wykonanie projektu zagospodarowania zielenią przestrzeni publicznej Opoczna. Propozycje uczestników miały za zadanie podnieść walory wizualne otoczenia, czyli zamaskować elementy nieestetyczne, jak również dodatkowo wydobyć i podkreślić piękno architektury krajobrazu. Sąd Konkursowy podczas oceniania uwzględniał następujące kryteria: wartość merytoryczną projektu, użyteczność i oryginalność,  zagospodarowanie z uwzględnieniem uwarunkowań miejskich i wymagań klimatyczno – glebowych roślin oraz właściwości, wartość artystyczną projektu i samodzielność wykonania. Niezwykle emocjonujące było ogłoszenie wyników Konkursu, który został przeprowadzony w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej. Sponsorem nagród dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii była Grupa WIS, działająca na terenie miasta. Ogółem na konkurs wpłynęło 25 pięknych prac. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:  Bartłomiej Kwapisz (klasa Ic, kategoria indywidualna) i zespół z klasy IICg w składzie: Wiktoria Gutowska, Aleksandra Stępień, Martyna Chrobak, Wiktoria Jóźwik, Patrycja Palus. Na kolejnych miejscach uplasowali się:

 1. Kategoria indywidualna:
 • II miejsce Pecyna Izabela I c,
 • III miejsce Pogorzała Amelia II F
 1. Kategoria zbiorowa:
 • II miejsce Kinga Studnicka i Kornelia Studnicka  II Fg
 • III miejsce Mikołaj Zieliński, Joanna Wijata, Agata Makuch, Michał Ksyta, Kinga Borończyk II Cg.

Inicjatywami towarzyszącymi wideokonferencji była akcja „Zasadź to sam”, mająca na celu zwiększenie roślinności w naszym otoczeniu poprzez domowe nasadzenia oraz akcja wirtualnego zazieleniania terenu wokół szkoły, poprzez oddawanie „lajków”.
Na zakończenie konferencji głos ponownie zabrał pan Piotr Kulesza, który był pod wrażeniem zaangażowania młodzieży, podkreślając talent uczestników konkursu do projektowania krajobrazu.
Następnie prowadzące wydarzenie Julia Dąbrowska i Natalia Ksyta wyraziły przekonanie, że takimi działaniami jak dzisiejsze, szkolny Science Teams wpłynie na lepsze jutro naszego Opoczna. Wspólnie z przedstawicielami władz lokalnego środowiska poszuka czystego powietrza poprzez odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni publicznej.
Podkreślono, że konferencja dobiegła końca, ale przygoda z projektem PULCHRA dalej trwa.
Przedłużenie konferencji stanowił ciekawy wykład popularnonaukowy  „Od zrównoważonej wody do zrównoważonej mody. O chemii zrównoważonego rozwoju”, który odbył się w formie zdalnej 15.12.2020
o 13:30. Prelegentem była dr hab. Katarzyna Hęc – Wydro
– prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego z Zakładu Chemii Środowiska na Wydziale Chemii.
Przed nami dalsze piękne odsłony z herbem poszanowania przyrody. Wkrótce kolejne działania, do których już się przygotowujemy z pomocą naszych interesariuszy.

Wideokonferencja i prezentacja są dostępne pod linkami:
https://youtu.be/UkxdzS55Y_4
https://lozeromskiopoczno-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mpolak1_lozeromski_opoczno_pl/EXWR6IgoYcZOuMJ84nMhIl0Bx71aPrpD1ZAWcqHL0Kx_2Q?e=NGRXBO

 

 

 

Projekt edukacyjny „Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation” (PULCHRA)

W połowie października rozpoczęliśmy działania w europejskim projekcie PULCHRA. Razem z ponad 50 szkołami z 10 krajów Unii Europejskiej w tym roku szkolnym zaczęliśmy działania na rzecz środowiska w miastach. W Polsce do programu zostało zakwalifikowanych pięć szkół, które wspólnie z lokalnymi partnerami będą szukały odpowiedzi na wyzwania, z jakimi mierzą się ich miasta. Przez najbliższe dwa lata będziemy budować społeczność lokalną i wspólnie szukać rozwiązań dla polepszenia jakości życia mieszkańców.

„Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation” (PULCHRA) to projekt edukacyjny adresowany do społeczności szkolnych w miastach – młodzieży, nauczycieli i edukatorów oraz wszystkich członków lokalnych społeczności chcących aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły (przedstawiciele władz, świata naukowego i biznesu). Wśród nich chcemy zwiększać zrozumienie dla idei funkcjonowania miasta jako ekosystemu, w którym wszystkie elementy są ze sobą powiązane i współzależne.
Bazą do wdrażania projektu jest koncepcja „open schooling” – modelu funkcjonowania szkoły jako otwartej przestrzeni edukacyjnej oraz forum wymiany wiedzy i doświadczeń na zasadach partycypacji.
W tym roku szkoły będą odpowiadać na jedno z dwóch wyzwań: „Zasilanie miast bez szkody dla  klimatu” oraz „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej dla życia w zdrowym środowisku”. Projekty szkół będą uwzględniać lokalne uwarunkowania każdego z miast oraz potencjał lokalnych partnerów, z którymi wspólnie wypracują rozwiązania dla budowania miasta przyjaznego dla mieszkańców.
Nasza szkoła w tym roku będzie realizować projekt pt. „Razem dla Opoczna – w poszukiwaniu czystego powietrza”.
Razem z naszą szkołą do projektu w Polsce zostały zakwalifikowane cztery szkoły, które z pasją rozpoczęły już działania w ramach projektu:

 • Szkoła Podstawowa nr 83 „ŁEJERY” im. Emilii Waśniowskiej w Poznaniu
 • XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy w Warszawie
 • II LO im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu

W Polsce za realizacje projektu odpowiada Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które jest częścią konsorcjum projektowego. Projekt PULCHRA jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach
programu Horizon 2020.
Po więcej informacji zapraszamy na https://pulchra-schools.eu/ oraz https://gridw.pl/projekty/2548-pulchra

PULCHRA

Rusza europejski projekt „Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation”

22 września o godz. 15.00  odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli trzech szkół, których wnioski aplikacyjne o włączenie do realizacji europejskiego projektu „Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation” okazały się najlepsze. W grupie tej znalazło się nasze liceum, które przypomnijmy zajęło I miejsce w kraju na etapie rekrutacyjnym. Spotkanie, oczywiście online, poprowadziła przedstawicielka Centrum UNEP/GRID-Warszawa – pani Joanna Płudowska.

Prowadząca spotkanie przypomniała główne założenia projektu „Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation” (PULCHRA) adresowanego do społeczności szkolnych w większych i mniejszych polskich miastach – młodzieży, nauczycieli i edukatorów oraz wszystkich członków lokalnych społeczności aktywnie uczestniczących w życiu szkoły, celem zwiększenia zrozumienia dla idei funkcjonowania miasta jako ekosystemu, w którym wszystkie elementy są ze sobą powiązane i współzależne. Bazą do wdrażania projektu będzie koncepcja „open schooling” – modelu funkcjonowania szkoły jako otwartej przestrzeni edukacyjnej oraz forum (platformy) wymiany wiedzy i doświadczeń –  przestrzeni, w której działania realizowane przez młodzież, takie jak projekty badawcze, mają bezpośrednie odniesienie do aktualnych, najistotniejszych wyzwań stojących przed lokalną społecznością. Ogółem w projekcie weźmie udział 50 szkół z całej Europy.

Do głównych działań projektu należą:

 • Podsumowanie wiedzy nt. wyzwań, przed jakimi stają europejskie miasta i wybór tych, które są najważniejsze dla miast z krajów partnerów.
 • Rozwój europejskiej sieci szkół (Open Schooling Network), które chcą pełnić rolę lokalnego forum dyskusji o zrównoważonej przyszłości swojego miasta i stworzenie w nich Science Teams – zespołów złożonych z nauczycieli różnych przedmiotów, uczniów, rodziców oraz zaproszonych do współpracy ekspertów, naukowców, przedstawicieli świata biznesu oraz administracji, którzy wspólnie będą eksplorować wybrane wyzwanie stojące przed miastem i szukać na nie rozwiązań.
 • Opracowanie i udostępnienie materiałów edukacyjnych dla młodzieży oraz nauczycieli, a także otwartego kursu online dla wszystkich zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju miast.
 • Stworzenie platformy internetowej, stanowiącej główne narzędzie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami Open Schooling Network.
 • Przygotowanie i prowadzenie we wszystkich szkołach (przez 2 lata szkolne) tzw. City Challenge, w ramach których szkolne Science Teams będą wspólnie poszukiwały możliwych rozwiązań dla wybranego miejskiego wyzwania – uczniowie zrealizują w tym czasie swoje projekty badawcze, będą konsultować ich wyniki z ekspertami i prezentować wnioski mieszkańcom. Podczas realizacji City Challenge będą odbywały się w poszczególnych miastach serie spotkań, warsztatów, hackathonów, sesji eksperckich, itp. zainicjowane przez szkolne zespoły naukowe a wspierane m.in. przez konsorcjum projektowe.

W spotkaniu uczestniczyli: Pani Dyrektor Monika Kluska, która wskazała wiele cennych rozwiązań ułatwiających realizację projektu oraz nauczyciele: pani Marzena Papis, pani Renata Sijer, pani Ewa Gutarowska, pani Teresa Tępińska, pani Ewelina Cichańska – Szwaczyk, pani Emilia Grochulska, pani Jolanta Gapys, pan Wojciech Grochulski.

W bieżącym roku szkolnym mamy do zrealizowania jedno z dwóch zaproponowanych wyzwań:

 • Wyzwanie 1 – Zasilanie miast bez szkody dla klimatu
 • Wyzwanie 2 – Rewitalizacja przestrzeni miejskiej dla życia w zdrowym środowisku

Cykliczne (mniej więcej raz w miesiącu) będą się odbywały krajowe spotkania statutowe online dostarczające informacji o postępach pracy w projekcie. Ponadto przewidziana jest wymiana doświadczeń nauczycieli i uczniów (delegacja nauczyciela/nauczycieli oraz 2 uczniów). Realizacja wybranego przez szkołę projektu badawczego otrzyma wsparcie finansowe.

projekt 1