Regionalne Festiwale Naukowe E(x)plory 2021

W okresie od marca do czerwca braliśmy udział w inicjatywach naukowych organizowanym w ramach Festiwalu Naukowego E(x)plory 2021. Odbyły się one kolejno:

  • 19 marca – Wrocław,
  • 9 kwietnia – Warszawa,
  • 29 kwietnia – Olsztyn,
  • 9 czerwca – Łódź.

Podczas tych jednodniowych spotkań nasi uczniowie brali udział w licznych wykładach np. „Wirtualne cienie – wrogowie, czy bohaterowie w sieci”, „Własność intelektualna w szkole … i po szkole też”, „Social media – prawda jest tylko jedna”, „Pułapki statystyczne”, „Jak rozbrajać naukowe mity?” i szereg innych. Organizatorzy przygotowali też świetne warsztaty o zróżnicowanej tematyce np. „Ucz się z TikTokiem”, „2F, fakt i fake, czyli jak poszukiwać informacji w Internecie” oraz ciekawe pokazy np. „Poznaj pracę rafinerii i sposoby przerobu ropy naftowej”.
Dla naszych uczniów szczególnie interesujące były prezentacje wyników badań prowadzonych przez młodych naukowców. Forma zdalna spotkań umożliwiła nam udział w tym cennym naukowym wydarzeniu, a przygotowane programy sprzyjały wyborom interesującej nas tematyki.

festiwale naukowe