Rekrutacja na zajęcia pozalekcyjne

Trwa rekrutacja na zajęcia pozalekcyjne organizowane w ramach projektu

,,Kompetencje dla Przyszłości – rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego”

rekrutacja trwa do 17.06.2014 r.

Zainteresowani powinni zadeklarować chęć uczestnictwa u nauczycieli określonych przedmiotów.

Uczeń może uczestniczyć w trzech typach zajęć wybierając z poniższych:

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego:
a. 4 grupy uczniów po 12 osób, którzy w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskali ocenę 1, 2, 3
b. liczba godzin w roku: 98 (tygodniowo: 3 – 4 godziny)

2. Zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego:
a. 2 grupy uczniów po 12 osób, którzy w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskali ocenę 4, 5, 6
b. liczba godzin w roku: 98 (tygodniowo: 3 – 4 godziny)

3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki:
a. 6 grup uczniów po 12 osób, którzy w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskali ocenę 1, 2, 3
b. liczba godzin w roku: 98 (tygodniowo: 3 – 4 godziny)

4. Zajęcia pozalekcyjne – blok biologiczno-chemiczny:
a. 4 grupy uczniów po 12 osób, którzy w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskali ocenę 4, 5, 6
b. uczniowie wybierający blok uczestniczą zarówno w zajęciach z biologii jak i z chemii
c. liczba godzin w roku: 74 (tygodniowo: 3 – 4 godziny)

5. Zajęcia pozalekcyjne – kurs informatyczny Linux:
a. 3 grupy uczniów po 12 osób, którzy w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskali ocenę 4, 5, 6
b. liczba godzin w roku: 75 (tygodniowo: 3 – 4 godzin)