Rusza europejski projekt „Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation”

22 września o godz. 15.00  odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli trzech szkół, których wnioski aplikacyjne o włączenie do realizacji europejskiego projektu „Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation” okazały się najlepsze. W grupie tej znalazło się nasze liceum, które przypomnijmy zajęło I miejsce w kraju na etapie rekrutacyjnym. Spotkanie, oczywiście online, poprowadziła przedstawicielka Centrum UNEP/GRID-Warszawa – pani Joanna Płudowska.

Prowadząca spotkanie przypomniała główne założenia projektu „Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation” (PULCHRA) adresowanego do społeczności szkolnych w większych i mniejszych polskich miastach – młodzieży, nauczycieli i edukatorów oraz wszystkich członków lokalnych społeczności aktywnie uczestniczących w życiu szkoły, celem zwiększenia zrozumienia dla idei funkcjonowania miasta jako ekosystemu, w którym wszystkie elementy są ze sobą powiązane i współzależne. Bazą do wdrażania projektu będzie koncepcja „open schooling” – modelu funkcjonowania szkoły jako otwartej przestrzeni edukacyjnej oraz forum (platformy) wymiany wiedzy i doświadczeń –  przestrzeni, w której działania realizowane przez młodzież, takie jak projekty badawcze, mają bezpośrednie odniesienie do aktualnych, najistotniejszych wyzwań stojących przed lokalną społecznością. Ogółem w projekcie weźmie udział 50 szkół z całej Europy.

Do głównych działań projektu należą:

  • Podsumowanie wiedzy nt. wyzwań, przed jakimi stają europejskie miasta i wybór tych, które są najważniejsze dla miast z krajów partnerów.
  • Rozwój europejskiej sieci szkół (Open Schooling Network), które chcą pełnić rolę lokalnego forum dyskusji o zrównoważonej przyszłości swojego miasta i stworzenie w nich Science Teams – zespołów złożonych z nauczycieli różnych przedmiotów, uczniów, rodziców oraz zaproszonych do współpracy ekspertów, naukowców, przedstawicieli świata biznesu oraz administracji, którzy wspólnie będą eksplorować wybrane wyzwanie stojące przed miastem i szukać na nie rozwiązań.
  • Opracowanie i udostępnienie materiałów edukacyjnych dla młodzieży oraz nauczycieli, a także otwartego kursu online dla wszystkich zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju miast.
  • Stworzenie platformy internetowej, stanowiącej główne narzędzie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami Open Schooling Network.
  • Przygotowanie i prowadzenie we wszystkich szkołach (przez 2 lata szkolne) tzw. City Challenge, w ramach których szkolne Science Teams będą wspólnie poszukiwały możliwych rozwiązań dla wybranego miejskiego wyzwania – uczniowie zrealizują w tym czasie swoje projekty badawcze, będą konsultować ich wyniki z ekspertami i prezentować wnioski mieszkańcom. Podczas realizacji City Challenge będą odbywały się w poszczególnych miastach serie spotkań, warsztatów, hackathonów, sesji eksperckich, itp. zainicjowane przez szkolne zespoły naukowe a wspierane m.in. przez konsorcjum projektowe.

W spotkaniu uczestniczyli: Pani Dyrektor Monika Kluska, która wskazała wiele cennych rozwiązań ułatwiających realizację projektu oraz nauczyciele: pani Marzena Papis, pani Renata Sijer, pani Ewa Gutarowska, pani Teresa Tępińska, pani Ewelina Cichańska – Szwaczyk, pani Emilia Grochulska, pani Jolanta Gapys, pan Wojciech Grochulski.

W bieżącym roku szkolnym mamy do zrealizowania jedno z dwóch zaproponowanych wyzwań:

  • Wyzwanie 1 – Zasilanie miast bez szkody dla klimatu
  • Wyzwanie 2 – Rewitalizacja przestrzeni miejskiej dla życia w zdrowym środowisku

Cykliczne (mniej więcej raz w miesiącu) będą się odbywały krajowe spotkania statutowe online dostarczające informacji o postępach pracy w projekcie. Ponadto przewidziana jest wymiana doświadczeń nauczycieli i uczniów (delegacja nauczyciela/nauczycieli oraz 2 uczniów). Realizacja wybranego przez szkołę projektu badawczego otrzyma wsparcie finansowe.

projekt 1