Skip to main content

Akcja ,, Sprzątanie Świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska ,,Clean Up The Word” , wywodzącego się z Australii i zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego żeglarza. Uczestniczy w nim 40 milionów wolontariuszy na całym świecie.

W Polsce, akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska—Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia, która od początku koordynuje ją na terenie naszego kraju.

,,Sprzątanie Świata – Polska”  to wspólna lekcja poszanowania Matki Ziemi. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

W tym roku, jak zwykle, nasza szkoła dołączyła do akcji. W dniu 21 września uczniowie klas IF, IIB, IICD i IIG1, wyszli w teren zaopatrzeni w worki do segregowania odpadów i rękawiczki ochronne. Sprzątali ulicę Ceramiczną, Przemysłową oraz Małą Obwodnicę. Czynny udział w akcji wzięły również nauczycielki, p. Jolanta Gapys, p. Renata Sijer, p. Marzena Papis i p. Monika Śpiewak.

Akcja ,,Sprzątanie Świata” była znakomitą okazją do pokazania, że młodzi ludzie są świadomi problemów ekologicznych i gotowi działać na rzecz ochrony środowiska. Ich zaangażowanie i wysiłek są dowodem, że każdy może przyczynić się do poprawy czystości i zdrowia naszej planety.