Stypendia Naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego

stypendia              Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że aż trzy uczennice z naszej szkoły otrzymały jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego. Wśród wyróżnionych znalazły się : Natalia Ksyta (IIIFg), Kinga Orzechowska i Aleksandra Stępień ( IIICg-KLASA AKADEMICKA SGH).
Natalia Ksyta otrzymała stypendium II stopnia, zaś Kinga Orzechowska i Aleksandra Stępień – stypendium III stopnia. Wymienione dziewczęta uzyskują bardzo wysokie wyniki w nauce oraz wyróżniają się niezwykłą aktywnością w szkole, województwie, kraju i za granicą.
To szczególne wyróżnienie jest przyznawane przez Marszałka Województwa Łódzkiego od 16 lat. W tym roku, w kategorii „uczeń”, złożonych zostało 75 wniosków z 31 szkół ponadpodstawowych. Wkrótce odbędzie się uroczystość oficjalnego przekazania nagród.
Stypendia naukowe to docenienie ciężkiej pracy uczennic i potwierdzenie ich znaczących osiągnięć na polu nauki. Serdecznie gratulujemy naszym- dziś już- Absolwentkom i ich Rodzicom. Życzymy dalszych pięknych sukcesów!!!
Pełna lista nagrodzonych uczniów znajduje się pod linkiem:
https://www.lodzkie.pl/edukacja/stypendia-naukowe-marsza%C5%82ka-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-dla-uczni%C3%B3w-i-student%C3%B3w-w-2022-roku-przyznane

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!