Skip to main content

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Mai Świderskiej, uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły, Maja Świderska, uzyskała już po raz drugi stypendium Prezesa Rady Ministrów. Gala wręczenia dyplomów laureatom stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz stypendystom Ministra Edukacji i Nauki odbyła się w dniu 29 lutego 2024, w Auli Wydziału Prawa i Administracji w Uniwersytetu Łódzkiego  przez wojewodę łódzką Dorotę Ryl i łódzkiego kuratora oświaty Janusza Brzozowskiego. W tej szczególnej chwili Mai towarzyszyła Dyrektor szkoły Anna Pręcikowska-Skoczylas oraz wyjątkowa postać w życiu Mai – mama, a jednocześnie nauczyciel I LO.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi/uczennicy, która/y otrzymał/a promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów.

Gratulujemy – jesteśmy dumni z osiągnięć Mai Dyrekcja,
grono pedagogiczne i uczniowie I LO