Sukces naszego ucznia „Stypendium Prezesa Rady Ministrów”

Z dumą informujemy, że uczeń naszej szkoły Mateusz Miśkiewicz, 8 lutego 2023r. uczestniczył w uroczystej gali, która odbyła się w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Tam z rąk Łódzkiego Kuratora oświaty Waldemara Flajszera i wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego otrzymał dyplom potwierdzający przyznanie stypendiów Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022 . Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023 otrzymało 338, a stypendia Ministra Edukacji i Nauki 35 uczniów z województwa łódzkiego. Takie stypendium otrzymuje uczeń, który uzyskał promocję do następnej klasy z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.
Serdecznie gratulujemy Mateuszowi fantastycznych wyników w nauce i znalezienia się w elitarnym gronie stypendystów Prezesa Rady Ministrów

Życzymy dalszych sukcesów!