Sukces na Olimpiadzie Pedagogicznej

Niezmiernie miło nam poinformować, że Marta Baranowska, uczennica klasy IIIB zakwalifikowała się do finału V Ogólnopolskiej Olimpiady Pedagogicznej  Edukacja – Wychowanie – Pomoc.

Marta ma za sobą dwa trudne etapy konkursowej rywalizacji. Pierwszy polegał na sprawdzeniu wiedzy pedagogicznej w oparciu o wskazane w Informatorze zagadnienia, natomiast drugi opierał się na napisaniu  pracy dotyczącej indywidualnego przypadku na jeden z wybranych tematów spośród zaproponowanych przez Komitet Naukowy. Temat pracy uczennicy to: Kreatywność w szkole jako istotna cecha w rozwoju osobowości ucznia szkoły podstawowej. Studium przypadku.  Marta zajęła się w pracy identyfikacją problemu, genezą i dynamiką zjawiska, znaczeniem problemu, dokonała prognozy pozytywnej i negatywnej oraz zaproponowała wdrożenie odpowiednich rozwiązań. Tegoroczna olimpiada oscyluje wokół zagadnienia: współczesna młodzież wobec zmieniającej się rzeczywistości.

Dnia 6 czerwca w Poznaniu uczennica powalczy o indeks Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu UAM w Poznaniu.  Finał będzie miał charakter rozmowy ze specjalistami na temat wskazanej literatury i studium przypadku. Uczestnik musi wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie wiedzy psychopedagogicznej.

Trzymamy kciuki!

Opiekun merytoryczny
Katarzyna Kobierska