Światowy Tydzień Inwestora

W dniach 4 -7 października 2022 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w  (WIW). Jest to kampania o zasięgu globalnym prowadzona przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) od 2017 r. na rzecz zwiększania świadomości społecznej na temat roli edukacji oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym.

Kampania ma na celu promowanie inicjatyw podejmowanych w tym obszarze przez krajowe instytucje nadzorujące i regulujące rynki papierów wartościowych. Podczas Światowego Tygodnia Inwestora, instytucje zrzeszone w IOSCO oraz ich partnerzy prowadzą równolegle na sześciu kontynentach wiele inicjatyw edukacyjnych skierowanych do przyszłych i obecnych inwestorów. World Investor Week stwarza doskonałą okazję do nawiązania współpracy pomiędzy członkami IOSCO, ale także zachęca do współdziałania z innymi instytucjami w obszarze edukacji finansowej i ochrony interesów inwestorów na gruncie krajowym.  Rolę koordynatora World Investor Week w Polsce pełni Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który zaprosił nas do udziału w tym wydarzeniu.

W ramach akcji nasi uczniowie uczestniczyli w następujących webinariach:

  • Inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)zasady inwestowaniauczestnicy zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), historią polskiej giełdy oraz zorganizowanymi rynkami obrotu prowadzonymi przez GPW, dowiedzieli się, jakie instrumenty finansowe znajdują się w obrocie na polskim parkiecie, a także jakie kroki należy podjąć, aby rozpocząć inwestowanie. Nasi uczniowie poznali również rolę, jaką pełnią firmy inwestycyjne na rynku kapitałowym, rodzaje rachunków inwestycyjnych, zasady ich prowadzenia oraz podstawowe zlecenia giełdowe, jakie można składać na GPW. Cenne były informacje o podstawowych zasadach budowania portfeli inwestycyjnych oraz ryzykach, których musimy być świadomi decydując się na zainwestowanie środków w instrumenty finansowe.
  • Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług finansowych – aspekty praktyczne – podczas webinarium zostały przedstawione praktyczne problemy związane z cyberbezpieczeństwem w sektorze finansowym ze szczególnym uwzględnieniem najpopularniejszych rodzajów cyberzagrożeń nakierowanych na młodzież.
  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) – obrót instrumentami finansowymi” – II edycja. Celem prelekcji było przybliżenie uczestnikom zagadnień dotyczących roli i znaczenia rynku kapitałowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w gospodarce rynkowej.
  • Jak zadbać o bezpieczeństwo swojego telefonu i nie dać się okraść? To webinarium zamykało VI edycję World Investor Week, a uczniowie poszerzyli swoją wiedzę w zakresie ochrony przed działalnością cyberprzestępczą wymierzoną w użytkowników urządzeń mobilnych.
    Cały cykl spotkań znacząco przyczynił się do wzbogacenia wiedzy młodzieży z zakresu finansów. Koordynatorkami przedsięwzięcia były p. Marzena Papis i p. Izabela Jaciubek.

IMG_32281