Skip to main content

W czwartek 30 listopada obchodziliśmy Święto Patrona naszego liceum, którym jest wybitny polski pisarz Stefan Żeromski. Po uroczystym rozpoczęciu i przywitaniu wszystkich gości,    Dyrektor szkoły Pani Anna Pręcikowska – Skoczylas  skierowała wiele ciepłych słów do zgromadzonych, a przede wszystkim do uczniów klas pierwszych  „ Drodzy uczniowie: bądźmy wraz z nauczycielami na tej Waszej drodze rozwoju i nauki jedną drużyną. Wymagajmy od siebie nawzajem. Traktujmy się z szacunkiem i zrozumieniem. Pomagajmy sobie – szczególnie zaś jako koledzy bądźcie dla siebie solidarni. Jako licealiści I LO twórzcie wspólnotę ludzi mądrych i odpowiedzialnych. Pod skrzydłami naszej szkoły dążcie do ideałów piękna, dobra i prawdy”.

Następnie wszyscy zgromadzeni zapoznali się z krótkim rysem historycznym naszego liceum, a po nim nastąpiło uroczyste pasowanie, podczas którego uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Głos zabrała również Pani Maria Barbara Chomicz Wicestarosta Powiatu opoczyńskiego oraz Pan Marcin Baranowski Starosta Powiatu Opoczyńskiego.

Część oficjalną zakończyło nagrodzenie klas, które zaangażowały się w Tydzień
z Konwencją o Prawach Dziecka i przygotowały plakat przedstawiający wybrany artykuł z Praw Dziecka zawartych w Konwencji.

Następnie wszyscy zgromadzenie mogli obejrzeć część artystyczną  w wykonaniu uczniów klasy IF, która nawiązała do najważniejszych  wydarzeń szkolnych. Najpierw pierwszoklasiści w formie wywiadu oraz humorystycznej scenki przybliżyli zebranym postać patrona szkoły Stefana Żeromskiego, prezentując jego życiorys, bogactwo dokonań literackich oraz ciekawostki z życia prywatnego. W swoim artystycznym debiucie podkreślili poprawę warunków nauki w wyremontowanej szkole, kierując podziękowania do osób, które to realizowały.  Przy okazji docenili rolę pracowników szkoły, w ich szkolnym życiu, czego wyrazem była piosenka do słów utworu Leonarda Cohena ,, Halleluja”, której słowa    ,,Dziękujemy” dobitnie oddały wszystkim hołd.

Ważnym punktem uroczystości było powitanie nowych uczniów przez starszych kolegów, którzy skierowali do nich wiele miłych słów,  dodając im wiary i nadziei, że ten etap nauki  w liceum to nie tylko ogrom pracy, ale także czas młodzieńczych przygód, zawierania nowych znajomości, rozwijania pasji i zainteresowań oraz dokonywania ważnych wyborów.   Przekazali wiele cennych rad i wskazówek, czego zwieńczeniem były też słowa piosenek w wykonaniu koleżanek.  Uczniowie klas pierwszych pokonali już pierwszy stres                     i pokazali, że  niczym się nie zrażają. Wszyscy życzą im sukcesów i samych radosnych dni                   w nowej szkole.