„Szkoła pamięta”

szkoła pamięta

zniczWłączyliśmy się do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki i zorganizowaliśmy działania upamiętniające ważne postaci oraz wydarzenia, zwłaszcza, że zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych, poległych w obronie Ojczyzny, walczących o wolną i suwerenną Polskę – naszych bohaterach.

W ramach akcji „Szkoła pamięta” zorganizowaliśmy 20.10.2022 roku wycieczkę patriotyczną do Muzeum Katyńskiego w Warszawie (są to nasze cykliczne wyprawy od 2000 roku), na Cmentarz Wojskowy – Powązki, gdzie wysłuchaliśmy historii, zapaliliśmy znicze i oddaliśmy hołd: premierowi Janowi Olszewskiemu, majorowi Zygmuntowi Szendzielarzowi „Łupaszce”, obrońcom Ojczyzny w 1920 i 1939 roku, powstańcom warszawskim z 1944 roku, pomordowanym na wschodzie polskim oficerom, policjantom przy „Dolince Katyńskiej”, ofiarom katastrofy smoleńskiej z 2010 roku, ministrowi spraw zagranicznych pułkownikowi Józefowi Beckowi, żołnierzom Wyklętym – Niezłomnym na „Łączce”

zdj 1

„Czyja będzie Polska?” – Premier Jan Olszewski

„Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny.(…) Wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich, mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości”

  Major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”

„Warszawskie dzieci pójdziemy w bój”

„My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, nardów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor”

 Józef Beck

zdj 8

  „Katyń Golgota Wschodu”, „Pamięć nie dała się zgładzić”

zdj9

 „Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych-Niezłomnych”

Cześć i Chwała Bohaterom!