Skip to main content

Historia Szkoły

Historia I LO w pigułce

Naród, który nie szanuje swej przeszłości,
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości.

 J.Piłsudski

Nasza szkoła szczyci się ponad siedemdziesięcioletnią tradycją. Powstała bowiem 1 lutego 1945 r. dzięki niestrudzonym wysiłkom Stanisława Albina Kowalskiego. Spełniły się, po raz pierwszy w historii Opoczna, marzenia obywateli, którzy od 1910 angażowały swe siły w powołanie szkoły średniej (w tym to roku powstał Komitet Obywatelski, którego zadaniem było wybudowanie gmachu i uzyskanie koncesji na prowadzenie szkoły średniej).

Pierwszym dyrektorem powstałego po wojnie Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum im. S. Żeromskiego w Opocznie został prof. S. A. Kowalski. Założyciel szkoły (1892-1958) pochodził z powiatu rawsko-mazowieckiego. Ukończył Szkołę Handlową w Warszawie. Studiował matematykę na Uniwersytecie w Liege’ w Belgii. Tam po wybuch I wojny światowej w 1914 r. jako podwładny cara Rosji został aresztowany i wywieziony do obozu jenieckiego w Niemczech z skąd w 1917 r. został zwolniony. Przybył do kraju i podjął pracę w charakterze nauczyciela w Przysusze, Zduńskiej Woli, Radomsku i Opocznie. W czasie II wojny światowej przebywał w domy rodzinnym w Opocznie. Tutaj zorganizował tajne nauczanie, które, wraz z kilkoma innymi nauczycielami, prowadził do stycznia 1945 r. Po wyzwoleniu zaczął energicznie zabiegać o zmianę kompletów tajnego nauczania na jawną naukę.

Mimo licznych trudności 1 lutego 1945 r. przy ul. Szewskiej 2 została otwarta pierwsza szkoła średnia w Opocznie. Dyrektorowi Kowalskiemu udało się zatrudnić dwunastu profesorów, których ściągnął z różnych stron Polski i zapewnił im mieszkania. Ponadto postarał się o bursę dla uczniów.

We wrześniu 1949 r. został odwołany ze stanowiska dyrektora, ponieważ naraził się ówczesnym władzom ze względów ideologicznych oraz politycznych (UB aresztowało wielu uczniów Liceum, za którymi wstawił się ich pedagog). Te przeżycia nadszarpnęły osłabione zdrowie tego szlachetnego człowieka: po długiej chorobie zmarł 22 lutego 1958 r. Dyrektor S. A. Kowalski leży pochowany na cmentarzu opoczyńskim przy ul. S. Moniuszki w grobowcu rodzinnym przy kościele św. Marii Magdaleny.

Rada Narodowa miasta Opoczna w 1984 r. zmieniła nazwę ul. Rzecznej na ul. S. A. Kowalskiego.

Kolejni dyrektorzy opoczyńskiego liceum to:

 • Józef Ceglarz 1949  – 1951;
 • Czesław Waśkiewicz 1951 – 1962 (dzięki jego staraniom w roku 1958 oddano nowy budynek przy ul. Żeromskiego 3);
 • Józef Nemś 1962 – 1969 (za jego kadencji 1 lutego 1965 r. przywrócono szkole imię jej pierwszego patrona, S. Żeromskiego oraz został ufundowany przez rodziców pierwszy w historii sztandar, który w podobnym kształcie istnieje do dziś);
 • Marian Korban 1969 – 1974;
 • Helena Zbrowska 1974 – 1977;
 • Anna Caban 1977 – 1999;
 • Robert Sędkowski 1999 – 2003;
 • Eugeniusz Łączek 2003 – 2006;
 • Małgorzata Mróz-Duda 2006 – 2016;
 • Monika Kluska – 2016-2021;
 • Anna Pręcikowska-Skoczylas 2021-

Izba Tradycji została założona przez prof. Stefana Fudaleja 12 czerwca 1983 r. Zgromadzone są w niej pamiątki związane z historią szkoły i jej założycielem S.A. Kowalskim. Prof. Fudalej jest też autorem słów i melodii „Hymnu Szkoły”, który powstał w maju 1982 r.