Szósty wykład cyklu Akademii Ciekawej Chemii

Dnia 21.03.2018 r. na Uniwersytecie Łódzkim uczniowie z klas:IIf1, IIf2g, IId i Ic wraz z nauczycielami chemii uczestniczyli w zajęciach w ramach Akademii Ciekawej Chemii. Wykładowcą była dr Małgorzata Domagała- adiunkt w Zakładzie Chemii Teoretycznej i Strukturalnej, zajmująca się krystalografią, chemią strukturalną, teoretyczną i matematyką. Główne zainteresowania pani doktor skupiają się wokół niekowalencyjnych oddziaływań wewnątrz- i międzycząsteczkowych, zarówno w ciele stałym jak i w fazie gazowej. Metodyka prowadzonych badań oparta jest na dyfrakcji  promieni rentgenowskich i obliczeniach kwantowo- mechanicznych.

Wykładowca wprowadziła nas w „Niezwykły świat krystalografii”. Mogliśmy się dowiedzieć co to jest krystalografia, czym się zajmuje? Zapoznaliśmy się z historią krystalografii oraz z rozwojem krystalografii współczesnej. Poznaliśmy typy kryształów, układy krystalograficzne. Dowiedzieliśmy się również od czego zależy kolor, odmiany alotropowej węgla- diamentów. Poznaliśmy rodzaje polimorfizmu i przemian polimorficznych oraz zastosowanie krystalografii w medycynie
i w przestrzeni kosmicznej.

W drugiej części zajęć studenci: I roku Chemii Kosmetycznej, I roku Chemii Analitycznej, I roku Chemii w Nauce i Gospodarce oraz przewodniczący Koła Naukowego przeprowadzili doświadczenia dotyczące otrzymywania kryształów.
Pierwsze doświadczenie  prezentowało  krystalizację  na gorąco hydratu CuSO4  5H2O
Drugie doświadczenie przedstawiało otrzymywanie PbI2 (w reakcji wytrącania osadu z użyciem wodnych roztworów- Pb(NO3)2 i KI) i krystalizację jodku ołowiu (II).
Doświadczenie trzecie  dotyczyło elektrolitycznego otrzymywania metalicznej cyny z zastosowaniem :anody żelaznej, katody- drucika cynowego,  elektrolitu- wodnego roztworu chlorku cyny (II)  wymieszanego z roztworem kwasu solnego w stosunku 1:1. Mogliśmy zaobserwować pojawienie się wokół katody kryształów cyny a w pobliżu anody wydzielanie się żółto-zielonego gazu, czyli chloru.

Uczestnicy zajęć mogli obejrzeć również wystawę kryształów.

Prowadząca zajęcia podziękowała wszystkim za przybycie i złożyła życzenia świąteczne.  Kolejny wykład w dniu 11.04 2018 r. będzie dotyczył koloidów.

Szczęśliwie wróciliśmy do domu, bogatsi w wiedzę na temat krystalografii powiązanej z mineralogią, fizyką ciała stałego, chemią i materiałoznawstwem.

Nauczyciele chemii