„Tryptyk naukowy”

24 listopada 2017 roku uczniowie klasy IIa, IIc, IIf2g brali udział w zajęciach terenowych przeprowadzonych na terenie aglomeracji warszawskiej, a dokładniej w Ministerstwie Finansów i Rozwoju, Szkole Głównej Handlowej oraz największych Targach Popkultury w Polsce Warsaw Comic Con.

Klasy IIa i IIf2g uczestniczyły w jesiennej odsłonie Warsaw Comic Con. Festiwal przyciągnął tłumy młodych ludzi ze względu na bogatą ofertę obejmującą wykłady, warsztaty, spotkania, konkursy z zakresu astronomii, medycyny, fizyki, biologii oraz inspirujące panele dyskusyjne. Każdy sektor, bo na takie zostało podzielone Centrum Targowo – Konferencyjne PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie był wyjątkowy. Na scenie głównej odbył się panel „Gwiezdne wojny” z Anthonym Forrestem, Joanną Kucharską i Magdaleną Kozłowską. Następnie miało miejsce spotkanie z Grupą Filmową Darwin oraz pokaz przedpremierowy dwóch odcinków serii dokumentalnej AMC Roberta Kirkmana „Nieznana historia komiksu”. Scena 8 oferowała spotkanie z „Nową Fantastyką”. W Czerwonej Sali Popkultury Jacek Radzymiński przedstawił „Krótką Historię Zaświatów”. Przeglądu brytyjskich serii kryminalnych dokonała Joanna Pastuszka. W Fioletowej Sali Nauki już wspomniany Jacek Radzymiński zapoznał zebranych z Wiktoriańskim Kultem Zmarłych. Kamil Muzyka przeniósł zebranych w świat górnictwa i produkcji kosmicznej, fantastyki oraz  futurologii. Magdalena Kozak przedstawiła medycynę pola walki. W Szarej Sali Literatury Adam Podlewski debatował o rewolucjach w fantastyce. W tzw. gamesroom przeprowadzano turnieje gier komputerowych i planszowych. Niezwykle interesujące były pokazy szermierki historycznej. Dla wielbicieli komiksów, seriali fantasy i science – fiction była to niepowtarzalna uczta. Potwierdzeniem aktywnego udziału uczniów naszej szkoły w tym wydarzeniu było otrzymanie Certyficatu przez szkołę, uczniowie dostali okolicznościowe upominki.

Z kolei uczniowie klasy IIc mieli zajęcia wynikające z realizacji PROGRAMU KLASA AKADEMICKA SGH. Rozpoczęły się one w Ministerstwie Rozwoju i Finansów. Po serdecznym powitaniu przez pana Ryszarda Szelągowskiego – Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju udaliśmy się do sali konferencyjnej, gdzie przy kawie i herbacie rozpoczęły się wspaniałe warsztaty. Poprowadził je pan Stanisław Sudak. Jako pierwsza przed naszą młodzieżą wystąpiła pani Lucyna Przybył. Prelegentka wzbudziła ogromne zainteresowanie, przedstawiła sytuację społeczno – gospodarczą Polski i system programowania rozwoju kraju. Młodzież dowiedziała się, ile wynosi realny wzrost PKB w Polsce, jakie jest tempo wzrostu PKB w krajach Europy Środkowo – Wschodniej, poznała strukturę polskiej gospodarki, politykę rozwoju oraz dokumenty rządowe ją warunkujące, a także środki spójności dla Polski w okresie 2014 – 2020. Wiele emocji wzbudziła analiza rozwoju regionalnego, a zwłaszcza naszego województwa i regionu. Uczestnicy zajęć aktywnie włączyli się do dyskusji, prezentując rozważne wypowiedzi i słuszne argumenty.

Następnie pan Ryszard Szelągowski bardzo konkretnie i rzeczowo omówił strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku. Wskazał pięć barier (pułapek) spowalniających tempo rozwoju Polski. Tymi pułapkami okazały się: średni dochód, brak równowagi (związany z 50 % udziałem w przemyśle firm z kapitałem zagranicznym oraz ich udział w 2/3 eksportu), przeciętny produkt (tylko 8,5 % eksportu ma charakter innowacyjny), sytuacja demograficzna (dziś żyje 7 milionów Polaków w wieku przedprodukcyjnym, za 20 lat będzie 5,6 mln)  oraz słabość instytucjonalna (luka wpływów z VAT  to 35 – 55 mld zł, luka wpływów z CIT to 10 – 40 mld zł). Uczestnicy zajęć zostali zapoznani z nowym modelem rozwoju zwiększającym odpowiedzialność państwa jako instytucji za kształtowanie procesów gospodarczych, społecznych i terytorialnych. Poznali obszary interwencji (kapitał ludzki i społeczny, cyfryzacja, transport, energia, środowisko naturalne, bezpieczeństwo narodowe).

W dalszej części pani Marta Bochenkiewicz przeprowadziła rewelacyjne warsztaty na temat przedstawiania procesów społecznych, gospodarczych, środowiskowych i przestrzennych w sposób graficzny. Ujawniła tajniki dobrych praktyk planowania przestrzennego. Następnie uczniowie podzieleni na grupy metodą SWOT wskazywali mocne i słabe strony map  w wersji komputerowej i papierowej. Była to doskonała okazja do prezentowania swojego stanowiska, argumentacji, szukania kompromisu. Uczniowie tworzyli również własne wskaźniki szczęścia i poczucia bezpieczeństwa.

Gościnność, z jaką zostaliśmy przyjęci i atmosfera spotkania w tej ważnej placówce na długo zapadną w pamięci.

Kolejne zajęcia odbyły się już na wymarzonej uczelni – Szkole Głównej Handlowej. Poprowadzili je przedstawiciele Studenckiego Koła Energetyki. Zainteresowanie zebranych było ogromne. Zajęcia przybliżyły treści z zakresu sytuacji sektora energetycznego w Polsce, ocenę zasobów paliw kopalnych, ABC branży Oil & Gas. Uczniowie dowiedzieli się jak powstaje prąd, nie zabrakło informacji o odnawialnych źródłach energii. Ciekawa była analiza drogi energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy, podobnie jak koncepcje magazynowania energii. Dowiedzieliśmy się jak zostać traderem. Jeszcze większe skupienie wywołała analiza przykładowego rachunku za energię.

Spotkanie zakończył test wiedzy oraz ankieta ewaluacyjna warsztatów. Następnie nasza opiekunka z ramienia SGH – pani Karolina Skolimowska – Piechowiak przekazała nam pamiątkową tablicę potwierdzającą udział naszej klasy w PROGRAMIE KLASA AKADEMICKA SGH.

Obie grupy wróciły do Opoczna ubogacone nie tylko wiedzą, ale i szlachetnością osób, z którymi mogły się spotkać. W takich warunkach rodzi się generacja światłych obywateli, „z szerokim horyzontem myśleniem i bystrym spojrzeniem”.