Trzeci wykład cyklu Akademii Ciekawej Chemii

14 grudnia 2022r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie wraz z nauczycielkami chemii uczestniczyli w wykładzie pod tytułem: „Od marchewki do LCD”.

Wykładowcą był prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński pracujący w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Obszar jego zainteresowań to projektowanie, synteza i badanie molekularnych materiałów organicznych, takich jak pochodne stabilnych rodników i klatek boranowych, o potencjalnym zastosowaniu w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, bateriach jonowych i ogniwach fotowoltaicznych.
Celem wykładu było przekazanie informacji o ciekłych kryształach czyli czwartego stanu skupienia materii. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że ciekły kryształ to dobrze znana nazwa materiałów stosowanych, jako składniki wyświetlaczy LCD w kalkulatorach, komputerach, telewizorach i wielu innych powszechnie używanych urządzeniach. Podczas wykładu zostały wyjaśnione podstawowe zjawiska dotyczące tej ważnej grupy materiałów molekularnych. Zaprezentowano ich właściwości oraz przykłady zastosowań. Prelegent omówił również, jak można połączyć właściwości twardego kryształu i płynność cieczy w jednej substancji i co z tego wynika dla nowoczesnych technologii.
W trakcie wykładu przeprowadzane były pokazy z ciekłymi kryształami, w których uczestniczyła młodzież. Na zakończenie prowadzący zapoznał słuchaczy z budową kalkulatora oraz udowodnił, że jego wyświetlacz zawiera ciekły kryształ.
Pokaz slajdów z wykładu oraz doświadczeń wraz z opisem i fotografiami znajduje się na stronie internetowej ACCh . Zachęcamy do ich obejrzenia.

Nauczycielki chemii:
Emila Grochulska i Renata Sijer