Nasza młodzież na konkursie z języka niemieckiego

W dniu 22. 04. 2022 r. uczennice klasy III B: Wiktoria Nowicka, Natalia Skiba i Zuzanna Włodarczyk, po zakończonych sukcesem eliminacjach szkolnych, które odbyły się 25.03.2022 r., reprezentowały naszą szkołę w etapie rejonowym Ogólnopolskiego Konkursu „TURBOLANDESKUNDE- WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”.

Konkurs ten jest organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego , a jego nadrzędnym celem jest propagowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych ogólnej wiedzy z takich dziedzin jak: historia, geografia, kultura, polityka, itp. krajów niemieckojęzycznych. W tym roku odbywa się już jego VII edycja, podczas której sprawdzana jest wiedza kulturoznawcza dotycząca Niemiec. W okręgu łódzkim PSNJN eliminacje rejonowe odbywały się aż w trzech szkołach i wzięło w nich udział 36 drużyn po 12 w każdej ze szkół. Uczestnicy w trzyosobowych grupach odpowiadali na pytania za 1 pkt, jeśli pytanie było sformułowane w języku polskim, a odpowiedź poprawną należało wybrać z trzech podanych możliwości, za 2pkt.- pytanie  wymagało już  samodzielnej odpowiedzi, za 3 pkt.- jeśli pytanie było przygotowane  po niemiecku i wymagało udzielenia odpowiedzi również w tym języku. Na początku uczniowie z poszczególnych drużyn decydowali sami, za ile pkt. chcą odpowiadać. Na udzielenie odpowiedzi mieli 10 sekund i odpowiadali w 10 rundach. Wszystkie pytania, jak też poprawne odpowiedzi, wyświetlane były na dużym ekranie – w ten sposób wiedzę o Niemczech mogli pogłębiać nie tylko sami uczestnicy konkursu, ale też publiczność kibicująca swoim drużynom. Zwycięzcami okazali się uczniowie Dwujęzycznego VIII Liceum im. A. Asnyka w Łodzi. Konkurs przebiegał w bardzo przyjemnej atmosferze.

Jolanta Śpiewak