Tydzień dla Profilaktyki Chorób Zakaźnych

W minionym tygodniu braliśmy udział w akcji: Tydzień Profilaktyki Chorób Zakaźnych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „zdrowie jest stanem pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko jej brakiem – obiektywnie istniejącej – choroby czy niepełnosprawności”.

Warto wspomnieć słowa fraszki Jana Kochanowskiego „Na zdrowie”. Podmiot liryczny chce przypomnieć  czytelnikom, że jest ono najważniejszą wartością. Człowiek często pogrąża się w poszukiwaniu popularności, urody czy majątku, ale za­pomina, że bez zdrowia wszystko przestaje mieć znaczenie. Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw indywidualnych oraz bezpieczeństwa sanitarnego w grupie.
Celem akcji było przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie chorób zakaźnych, potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało film edukacyjny dotyczący profilaktyki chorób zakaźnych, wszyscy uczniowie mieli możliwość zapoznania się z nim na godzinach wychowawczych. Na lekcjach biologii prowadzone były pogadanki tematyczne, rodzice dostali materiały informacyjne. Nasze gabloty zostały ubogacone profilaktycznymi materiałami informacyjnymi.
Działania profilaktyczne prowadzili nauczyciele przedmiotów przyrodniczych: Renata Sijer, Teresa Tępińska Małgorzata Gałka-Kszczot, Jolanta Gapys i Marzena Papis.