Tydzień Edukacji Globalnej pod hasłem „Razem dla pokoju”

plakat zerom gotowe_z

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.

Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Edukacja globalna kładzie szczególny nacisk na:

 • tłumaczenie przyczyn i konsekwencji zjawisk
 • ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę
 • przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń
 • przedstawianie perspektywy Globalnego Południa
 • kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw

U podstaw edukacji globalnej leżą następujące wartości:

 • godność
 • sprawiedliwość
 • solidarność
 • równość
 • pokój
 • wolność

Tydzień Edukacji Globalnej to międzynarodowa inicjatywa edukacyjna, która odbywa się w większości krajów europejskich w listopadzie. W tym roku TEG odbywa się  w dniach 14 – 20 listopada. Zapraszamy do udziału.

                                                        Karina Larecka, Marzena Papis

Opracowanie:  Centrum Północ-Południe, Rada Europy