TYDZIEŃ NAUK ŚCISŁYCH

W dniach 13.03.2023r – 17.03.2023r. odbędzie się po raz pierwszy w naszej szkole TYDZIEŃ NAUK ŚCISŁYCH, który adresowany jest do wszystkich uczniów klas I-IV. Jego celem będzie popularyzowanie i pogłębianie wiedzy z przedmiotów ścisłych i przełamanie niechęci do tych przedmiotów oraz danie uczniom trochę odmiany w sposobie ich uczenia się. Udział w grach i zabawach ma na celu pokazać jasną stronę tej nauki. Postaramy się w ten sposób zainteresować matematyką, fizyką, informatyką przede wszystkim uczniów, którzy nie wybrali klas o profilach ścisłych i pokazać im, że są zagadnienia z tych przedmiotów, które mogą ich też zafascynować.

W trakcie przedsięwzięcia odbędzie się turniej międzyklasowy z matematyki, fizyki i informatyki. Reprezentanci poszczególnych klas I-III będą brać udział w różnych konkursach, quizach i zabawach, zbierając tym samym punkty dla całej klasy. Klasa, która uzbiera największą ilość punktów wygrywa i zostanie nagrodzona podczas podsumowania całego tygodnia, tj. 17 marca 2023r.
Mamy nadzieję, że takie współzawodnictwo w miłej i przyjaznej atmosferze będzie sprzyjało osiągnięciu bardzo dobrych wyników, a przy okazji będzie znakomitą powtórką.
Został już ogłoszony konkurs plastyczny – każda klasa wykonuje plakat na wskazany temat dotyczący zagadnień z fizyki. Należy je oddać do 10 marca 2023r. Plakaty zostaną umieszczone na fb i rozpocznie się głosowanie za pomocą lajków. Klasa, która wygra otrzyma punkty w turnieju. Szczegółowych informacji udziela p. Grażyna Mazur.
Mamy również niespodziankę dla klas maturalnych. 14 marca 2023r. klasy matematyczne wezmą udział w Dniach Otwartych Politechniki Łódzkiej. Natomiast 16.03.2023r. na hali gimnastycznej odbędzie się Wielka Lekcja Matematyki, poprowadzona przez p. wicedyrektor Annę Ksytę oraz pozostałych nauczycieli matematyki. Temat tej lekcji to: „Jak zdać maturę z matematyki na poziomie podstawowym”. Lekcja jest adresowana zarówno dla uczniów bardzo dobrych z matematyki jak i tych, którzy maja z nią problemy. Pierwsi dzięki niej, szybko wskażą prawidłową odpowiedź, drudzy poznają proste sposoby rozwiązywania zadań w sytuacji, kiedy zapomną jakiejś metody. Podczas tej lekcji na najbardziej aktywnych również czekają nagrody. Zapraszamy chętnych uczniów do zapisywania się u pani D. Szulc oraz p. Marzanny Telusiewicz – Chmal w terminie do 10 marca 2023r.

Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony w późniejszym terminie i zawieszony na tablicach przed pracowniami matematycznymi, fizycznymi i informatycznymi.

Zapraszamy i życzmy miłej zabawy!