Tydzień profilaktyki

12.03.2018-16.03.2018

PONIEDZIAŁEK – 12 MARCA 2018, godzina 900-1005

Spotkanie z lekarzem ginekologiem
Miejsce: mała sala gimnastyczna
Udział biorą  wszystkie klasy pierwsze – opiekę sprawują nauczyciele uczący
2a – pod opieką J. Grabskiej, E. Sędkowskiej, A. Karbownik
2 b/e – pod opieką E. Telus, W. Grochulskiego

WTOREK – 13 MARCA 2018

X Jubileuszowy Maraton Fitness na hali sportowej
Zgłoszenie do nauczycieli wychowania fizycznego

ŚRODA -14 MARCA 2018

Spotkanie z dietetykiem. Prelekcje dotyczące zdrowego odżywiania
Miejsce: pracownia numer 82
Udział biorą:
2 f1- godzina 1010-1055 pod opieką E. Gutarowskiej
1 e/g – godzina 1115-1200 – pod opieką T. Tępińskiej
1 a1 – godzina 1115-1200 – pod opieką M. Papis

ŚRODA -14 MARCA 2018, godzina 900-1100

Spotkanie z psychologiem i pedagogiem.
Warsztaty: Profilaktyka narkotykowa, AIDS.
Miejsce: mała sala gimnastyczna
Udział biorą:
1a1– pod opieką J. Grabskiej, G. Zięby-Zalegi, A. Sykuły
1d – pod opieką K. Spodzieii, G. Zięby-Zalegi, A. Sykuły
1a2 pod opieką E. Grochulskiej, G. Zięby-Zalegi, A.Sykuły
2f2/g – pod opieką E. Gutarowskiej

CZWARTEK – 15 MARCA 2018

Spotkanie z pielęgniarką szkolną -panią Haliną Piekarską.
Prelekcja na temat: Profilaktyka raka piersi i szyjki macicy.
Miejsce: pracownia numer 82
Udział biorą klasy:
1d – godzina 830-915 – pod opieką K. Nojek
1e/g – godzina 920-1005 – pod opieką K. Jankowskiej
1a1- godzina 1010-1055 – pod opieką I. Pęczek
1a2- godzina 1010-1055 – pod opieką R. Sędkowskiego
1f – godzina 1205-1250 – pod opieką I. Pęczek

PIĄTEK – 16 MARCA 2018

Konkurs sałatkowy na świetlicy szkolnej
Zgłoszenie zespołów do nauczycieli wychowania fizycznego
godzina 1055 wyniki konkursu na świetlicy szkolnej
Opiekę sprawują nauczyciele wychowania fizycznego