Tydzień Profilaktyki

W dniach 27 lutego – 3 marca 2023 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego odbył się Tydzień Profilaktyki. To inicjatywa, która już od przeszło 20 lat jest wpisana w działalność szkoły.

Wszystkie działania profilaktyczne prowadzone w liceum miały za zadanie ochronę młodzieży przed różnego rodzaju zagrożeniami. Profilaktyka tworzy warunki do sprawnej realizacji procesu wychowawczego. Naszym nadrzędnym celem jest wspieranie uczniów szkoły w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia. Oprócz profilaktyki uniwersalnej, która dotyczy wszystkich uczniów, zrealizowaliśmy także podstawowy cel wychowawczy szkoły, jakim jest kształtowanie postaw prozdrowotnych. Profilaktyka to kompleksowe działania, które obejmują trzy obszary: wspieranie wychowanków w radzeniu sobie z trudnościami, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka oraz inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących. Działania w ramach Tygodnia Profilaktyki wpisują się również w jeden z kierunków polityki oświatowej państwa – wzmacniania i ochrony zdrowia psychicznego. Przedsięwzięcia podjęte podczas Tygodnia Profilaktyki miały zachęcać młodych ludzi do podejmowania działań prozdrowotnych oraz wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im zapobiegać w przyszłości różnym zagrożeniom współczesnego świata.

Program Tygodnia Profilaktyki:                                                                             

Dnia 27 lutego na hali gimnastycznej odbyły się Halowe Mistrzostwa Szkoły w piłce koszykowej 3×3 chłopców – uczniowie kształtowali postawy prozdrowotne poprzez uświadamianie ważnej roli aktywności fizycznej w życiu człowieka, ale także kształtowali postawy społeczne – zasada fair play.
Dnia 28 lutego na małej hali gimnastycznej zrealizowany został  projekt edukacyjny „Zęby na Lux – program profilaktyki próchnicy”. Program rekomendowany jest przez Ministerstwo Zdrowia, a finansowany z funduszy unijnych. W warsztatach wzięło udział 250 uczniów naszej szkoły. Młodzież dowiedziała się jak prawidłowo dbać o jamę ustną i zapobiegać próchnicy.  Działania prowadzone podczas projektu były zgodne z podstawą programowa przedmiotów takich jak: biologia i wychowanie fizyczne. Po zakończeniu warsztatów wszyscy uczniowie otrzymali markowy zestaw produktów do pielęgnacji jamy ustnej w kompaktowej kosmetyczce. Ponadto chętni uczniowie zostali zaproszeni na dobrowolne profilaktyczne badanie stomatologiczne.
W dniach 1, 2 i 3 marca nauczycielki biologii przeprowadziły w klasach pierwszych warsztaty dotyczące profilaktyki czerniaka – jednego z najgroźniejszych nowotworów, który charakteryzuje się dynamicznym wzrostem i agresywnymi przerzutami do innych narządów. Na zajęciach młodzież dowiedziała się czym jest i jakie objawy daje czerniak oraz na czym polega reguła ABCDE. Podczas warsztatów uczniowie opracowywali proste zasady profilaktyki pierwotnej i poznawali czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na czerniaka. Młodzież chętnie wzięła udział w quizie „Znamię! Znam je”, który pozwolił sprawdzić zdobytą podczas  warsztatów wiedzę na temat różnicowania zmian od łagodnych od podejrzanych.
W dniach 27 lutego – 3 marca pedagog szkolny pani Katarzyna Kobierska oraz pedagog specjalny pani Justyna Jasińska – Nieć przeprowadziły w wybranych klasach warsztaty na temat stresu – „Oswoić stres”. Zajęcia były odpowiedzią na potrzeby uczniów szkoły, którzy w coraz większym stopniu doświadczają stresu i nie potrafią poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Młodzież dowiedziała się czym jest stres, jakie daje objawy oraz jakie ma fazy.  Działania takie miały na celu „oswojenie, obłaskawienie” stresu W trakcie warsztatów zwrócono uwagę na najbardziej stresogenne obszary życia. Prowadzące podkreślały, że nad samym procesem fizjologicznym nie da się zapanować natomiast nad skutkami i konsekwencjami stresu już tak. Stres nie jest tylko tym, co nam się wydarza, ale tym, jak my go odbieramy. A więc zależy od naszej interpretacji rzeczywistości. Uczniowie poznali szereg sposobów na redukcję stresu. Zrozumieli, jak ważna w tym zakresie jest profilaktyka oraz wzmacnianie własnej odporności psychicznej.
Dzień  3 marca  poświęcony był propagowaniu zdrowego trybu życia. Na dużej hali odbył się konkurs sałatkowy, którego organizatorami byli nauczyciele wychowania fizycznego. Konkurencja była ogromna. W rywalizacji wzięło udział aż 17 zespołów klasowych. Jury oceniało sałatki w dwóch kategoriach: „Niebo w gębie” i „Raj dla oka”. Inicjatywa ta ma na celu promocję zdrowych nawyków żywieniowych, bo uczniowie przygotowali wyłącznie wegetariańskie i wegańskie sałatki (eksperci zalecają by dziennie nie jeść więcej niż 200 gramów mięsa).