Uczniowie Żeromskiego wyróżnieni

diamenty

W nagrodę za aktywny udział w warsztatach biznesowych pięciu uczniów z naszej szkoły zostało zakwalifikowanych do Programu DIAMENTY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. W gronie tym znaleźli się:

  1. Monika Adamkowska – IC KLASA AKADEMICKA SGH
  2. Aleksandra Sobolewska – IC KLASA Akademicka SGH
  3. Maciej Gorycza – IIF
  4. Wiktor Kresa – IIIC
  5. Mateusz Miśkiewicz – IIF

Jedną z nagród jest udział w 3-godzinnej indywidualnej sesji online z certyfikowanym doradcą zawodowym panią Anną Borowską – psychologiem, doradcą zawodowym, a  także coachem mocnych stron. Podczas spotkania uczniowie będą pracować różnymi metodami, wśród których planowane są: rozmowa doradcza, techniki plastyczne, Q – SORT, kwestionariusze, checklista, portfolio. Efektem podjętych działań będzie spersonalizowana refleksja na temat zasobów ucznia.
Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i ich bliskim ogromnego wyróżnienia. Życzymy Wam dalszego rozwoju promującego Wasze talenty.

                                                                                                 Marzena Papis