Udział Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka w uroczystym ślubowaniu uczniów klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie oraz niepowtarzalna lekcja wiedzy o społeczeństwie.

             27 kwietnia 2023 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz wyjątkowa lekcja wiedzy o społeczeństwie.

Na zaproszenie Dyrektora szkoły Pani Anny Pręcikowskiej – Skoczylas w uroczystości wziął udział Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek. Oprócz gościa honorowego zaproszono wiele znamienitych postaci: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Roberta Telusa, którego reprezentował Dyrektor Biura Pan Rafał Skoczylas, Łódzkiego Kuratora Oświaty – Pana Waldemara  Flajszera, Starostę Powiatu Opoczyńskiego – Pana Marcina Baranowskiego, Wicestarostę Powiatu Opoczyńskiego – Panią Marię Barbarę Chomicz, Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – Pana Tomasza Trzaskacza oraz Rzecznika Prasowego Komendy Powiatowej Policji w Opocznie i Przewodniczą Rady Rodziców Panią Barbarę Stępień.
            Tę niecodzienną uroczystość poprowadzili uczniowie klasy III F: Maja Świderska i Maciej Gorycza. Po przywitaniu gości przez Dyrektora Szkoły Panią Annę Pręcikowską – Skoczylas o zabranie głosu poproszono Ministra Edukacji i Nauki. Pan Przemysław Czarnek w kilku ciepłych słowach podkreślił walory naszej Małej Ojczyzny – Opoczna:
– Chcę powiedzieć, że wizyta w Opocznie zawsze sprawia mi wielką radość. Po pierwsze, jest to województwo, z którego i ja pochodzę, co prawda z drugiej części województwa, ale to samo województwo, a po drugie, to naprawdę piękny teren – same centrum Polski. Przepiękne miejsce na mapie Polski, przepiękna przyroda, więc gratuluję Państwu wszystkim, że wybieracie takie liceum, że jesteście tu w Opocznie i zostajecie w Opocznie. Pewnie później pójdziecie na studia, albo do Łodzi, albo do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie właśnie utworzyliśmy Akademię Piotrkowską co jest też wielkim wydarzeniem tutaj w Waszym regionie, ale zachęcam Was do powrotu do Opoczna, zachęcam Was do powrotu tutaj do miejsca, z którego pochodzicie …
            Na pamiątkę swojej wizyty w szkole Pan Minister złożył na ręce Pani Dyrektor Anny Pręcikowskiej – Skoczylas Dyplom Uznania za zasługi w dziedzinie oświaty i wychowania, za inspirowanie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy, a także kształtowania postaw patriotycznych. Wręczył również pamiątkowy album „Laur Niepodległości”. Ponadto podarował też książki i gry edukacyjne dla społeczności uczniowskiej, które wzbogacą zasoby biblioteki szkolnej. Pani Dyrektor wręczyła Gościowi Honorowemu pamiątki związane z historią I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.
           Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy w obecności Ministra, Dyrektora Szkoły oraz wychowawców złożyli uroczyste ślubowanie przyrzekając przed sztandarem szkoły ,,strzec honoru i dobrego imienia szkoły, wypełniać obowiązki  wzorowego ucznia, uczyć się pilnie i osiągać coraz to lepsze wyniki, by w przyszłości oddać wszystkie swe siły Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej”. Pierwszoklasiści oficjalnie stali się uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, szkoły z ponad 78 – letnią tradycją, w której ponad 9 000 absolwentów kształciło się i zdobywało bezcenne doświadczenie życiowe oraz  odkrywało i rozwijało swoje talenty, kształciło swoje umiejętności i wszystkie kompetencje kluczowe. Uczyli się też patriotyzmu i miłości do ojczystego kraju. Do dziś uczniowie ,,Żeromskiego” konsekwentnie dążą do określonego celu, odkrywają tajemnice nauki i poznają wspaniałych ludzi pamiętając, że: Umysł nie jest naczyniem, które trzeba wypełniać, tylko ogniem, który należy rozpalić.
Po zakończeniu uroczystego ślubowania uczennice klasy IV „b” – Monika Reszelewska i Zuzanna Włodarczyk przeprowadziły lekcję wiedzy o społeczeństwie. Przedstawiły zagadnienia z zakresu psychologii, prawa, historii oraz polityki. Lekcję wiedzy o społeczeństwie urozmaicili swoimi występami wokalnymi artyści ze Studia 107: Katarzyna Krawczyk, Zuzanna Walkiewicz, Maciej Ziółkowski i Zuzanna Socha, która wykonała  „Balladę o Janku Wiśniewskim”. W lekcję włączył się również Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek, który wygłosił przygotowany specjalnie na tę okoliczność wykład pt. “Organizacja i funkcjonowanie Ministerstwa i Sejmu”. Gość Honorowy w swoim wystąpieniu w jasny sposób ukazał najważniejsze elementy zasad funkcjonowania państwa, podzielił się wiedzą na temat zagadnień konstytucyjnych, funkcjonowania MEiN, Sejmu RP oraz roli parlamentarzysty. W związku ze zbliżającą się rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Minister poświecił dużo czasu zagadnieniom związanym z Konstytucją RP, która zapewnia wolność tworzenia i działania ruchów obywatelskich czy fundacji.
   Zadowolenia z wizyty Ministra Edukacji Narodowej nie ukrywał Pan Marcin Baranowski- Starosta Opoczyński, który w swoim wystąpieniu podsumowującym uroczystość, stwierdził że wizyta Ministra Przemysława Czarnka to dla  szkoły powiatowej duże wyróżnienie. Podziękował również pierwszoklasistom za wybranie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, w którym uczy się wielu uzdolnionych uczniów. Wspomniał również, że dzięki wsparciu Ministra Powiat Opoczyński korzysta z programów finansowych, które pomagają rozwijać szkoły powiatowe.
Na zakończenie wizyty w naszej szkole Minister Edukacji Narodowej Pan Przemysław Czarnek złożył pamiątkowy wpis w Kronice I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.
            Ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno uczniów jak i grona pedagogicznego. Dzięki Pani Dyrektor Annie Pręcikowskiej – Skoczylas możemy uczestniczyć w niecodziennych uroczystościach, które kształtują osobowość nie tylko młodzieży.

Edyta Świderska
Izabela Jaciubek