Uroczyste oddanie sali gimnastycznej do ponownego użytku

W dniu 28 stycznia 2022 roku na terenie naszej szkoły miało miejsce doniosłe wydarzenie. Odbyła się uroczystość oddania do użytku małej sali gimnastycznej, na którą niecierpliwie wyczekiwała cała społeczność szkolna.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pani dyrektor Anny Pręcikowskiej – Skoczylas, władz Powiatu Opoczyńskiego oraz Posła na Sejm RP –  Roberta Telusa miejsce to ponownie będzie tętnić życiem, wychowując wybitne talenty sportowe.
Uroczystość otwarcia sali gimnastycznej uświetnili swą obecnością zaproszeni goście, dokonując jej odbioru i symbolicznego przecięcia wstęgi.
W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować za przybycie: Januszowi Ciesielskiemu – Radnemu Sejmiku Województwa Łódzkiego, Józefowi Rogowi – Przewodniczącemu Rady Powiatu Opoczyńskiego,  Marii Barbarze Chomicz – Wicestaroście Powiatu Opoczyńskiego, Rafałowi Skoczylasowi – Dyrektorowi biura Posła RP Roberta Telusa oraz pani Dyrektor  I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Opocznie – Annie Pręcikowskiej – Skoczylas.
Sięgając do historii szkoły, warto przypomnieć , że do 2005 roku mała sala gimnastyczna była jedyną, z której korzystała młodzież  z I LO w Opocznie. Dzięki programowi pn. „Infrastruktura sportowa Plus. Łódzkie wspiera sport” zmodernizowano i doposażono obiekt w niezbędny sprzęt sportowy i rekreacyjny. Spośród 149 wniosków, 64 projekty – w tym projekt naszego liceum – otrzymały maksymalną dotację w kwocie 70 000 złotych. Jednak całkowity koszt naszej inwestycji to 156810,07zł. Dlatego nie udałoby się ukończyć  projektu , gdyby nie wsparcie naszych sponsorów.
Wyrażając radość z modernizacji nowego obiektu, dziękujemy także za pomoc w odremontowaniu korytarza szkolnego prowadzącego do wejścia na salę, który zachwyca nowoczesnym designem i aranżacją.
Dziękujemy wszystkim, którzy  służyli  pomocą, dobrą  radą, wsparciem finansowym, a także   doradztwem w  trakcie realizacji tej inwestycji, a szczególnie panu  Stanisławowi Tępińskiemu – właścicielowi firmy  „Ceramika Paradyż” Sp. z o.o. oraz pani Annie Mazur-Paduszyńskiej – Prezesowi Zarządu MEJPOL HANDEL Sp. z o.o.
Uroczystość uświetniły przemówienia szanownych gości oraz popis taneczny naszej uczennicy z klasy 2C – Nadii Witoń – Mistrzyni Europy w tańcu nowoczesnym.
Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku – tortu w postaci boiska sportowego, przygotowanego przez nauczycieli wychowania fizycznego.
Uroczystość oddania sali odbyła się z uwzględnieniem wszystkich zasad reżimu sanitarnego.