Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie odbyła się na szkolnym boisku, w świetle ciepłych, letnich promieni słońca. Po zgłoszeniu przez wiceprzewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Monikę Reszelewską gotowości uczniów do ceremonii zebrana społeczność szkolna z gośćmi, nauczycielami i dyrekcją wysłuchała hymnu narodowego. Piękny chóralny śpiew Mazurka Dąbrowskiego wprowadził atmosferę dostojeństwa i zadumy.

Wicedyrektor Zbigniew Sobczyk powitał wszystkich obecnych, a zwłaszcza szanownych gości: Panią wicestarostę Marię Barbarę Chomicz, Pana Artura Bielasa, reprezentującego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Pana Roberta Telusa oraz Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Barbarę Stępień.
Pan Wicedyrektor w swoim przemówieniu wykazał, jak wiele ma do zaoferowania I LO. Poinformował, że w tym roku przyjęło  ponad 220 uczniów do klas pierwszych. Podkreślił, jak bardzo w tej placówce zarówno nauczycielom, jak i uczniom zależy, aby praca i nauka były źródłem satysfakcji i radości.

Nasze liceum jest miejscem bezpiecznym, życzliwym i otwartym. Nauczyciele dbają, by ugruntowało ono swoją pozycję wśród najlepszych szkół w powiecie. W szkole przeprowadzono wiele remontów, a jeszcze inne są zaplanowane. Wszystko to jest możliwe dzięki pozyskiwaniu przez organ prowadzący dużej ilości środków finansowych.

Słowa te nie brzmiały górnolotnie, gdyż coraz więcej za tym przemawia. Potwierdziła to Pani wicestarosta Maria Barbara Chomicz: – Z radością obserwujemy, jak wielu uczniów bierze udział w wyjątkowych akcjach społecznych, patriotycznych i wydarzeniach promujących tradycję, ale i innowacyjne trendy w edukacji – mówiła. To podążanie uczniów I LO za wartościami ogólnoludzkimi doceniła, wskazując na liczne przykłady byłych absolwentów, którzy osiągnęli spektakularne sukcesy w licznych dziedzinach życia. Pani wicestarosta mówiła, jak Powiat Opoczyński promuje nasze I LO. Asystuje nam wielu życzliwych ludzi z pasją, pracowitych oraz odpowiedzialnych. Efektem współpracy będą granty w ramach Szkoły Marzeń. A pionierskie Obserwatorium astronomiczne stanie się hitem w naszym liceum!

Życzenia dedykowane uczniom i nauczycielom przez Przewodniczącą Rady Rodziców upewniły zgromadzonych w przekonaniu, że poszukiwanie wiedzy i dobrych recept na życie to bogactwo tej szkoły.

„Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo”
Phil Bosmans