Uroczystości z okazji obchodów Dnia Weterana

2 września 2016 r. z okazji obchodów Dnia Weterana, Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne i Społeczność Szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej walkę i męczeństwo mieszkańców Regionu Opoczyńskiego. Jubileusz zorganizowany został przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Starostwo Powiatowe w Opocznie i Urząd Gminy Białaczów przy pomniku pamięci o Armii Krajowej znajdującego się w Leśnictwie Kowalów.