Skip to main content

W poniedziałek 18.12.br. uczniowie klasy 2F wzięli udział w warsztatach edukacyjnych na Wydziale Rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Realizacja zajęć poświęconych glebom miejskim wymagała dostarczenia przez uczniów trzydziestu próbek gleb
z obszaru naszego miasta. Podczas terenowych zajęć biologii uczniowie pobrali próbki gleby za pomocą laski Egnera. Następnie ustalili współrzędne, określali typ użytkowania oraz roślinność miejsca poboru próbek. Prawidłowo spakowane i opisane materiały zostały dostarczone przez uczniów naszej szkoły do Katedry Gleboznawstwa SGGW.
Na miejscu uczniowie rozpoczęli warsztaty edukacyjne, które prowadził dr Jerzy Jonczak. Zajęcia rozpoczęły się wykładem pt.,, Gleby obszarów miejskich”, podczas którego dr Jonczak wyjaśnił czym jest gleba, co wpływa na jej zanieczyszczenie, jakie są czynniki glebotwórcze oraz przybliżył postać twórcy gleboznawstwa, czyli Wasilija Dokuczajewa. Po części teoretycznej uczniowie przystąpili do części praktycznej. Na początku odpowiednio przygotowali próbki gleb, a następnie rozpoczęli badania nad zawartością metali ciężkich tj. miedź Cu, rtęć Hg, ołów Pb, kadm Cd w próbkach gleb. Proces ten jest długotrwały i zostanie dokończony przez studentów Wydziału Rolniczego pod opieką dr Jerzego Jonczaka. Analiza wyników badań zostanie przesłana do naszej szkoły pod koniec stycznia.
Dzień spędzony na Wydziale Rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego to było niesamowite doświadczenie, które uświadomiło nam, że urodzajna, nadająca się do upraw gleba jest bezcennym skarbem i podstawą egzystencji ludzi zamieszkujących Ziemię.