Warsztaty politechniczne na terenie Wojskowej Akademii Technicznej

8 listopada uczniowie klasy IIIc, IIId i IIIf (grupa z rozszerzoną geografią), w ramach realizacji zagadnień podstawy programowej, brali udział w warsztatach politechnicznych na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Program zajęć był bardzo bogaty i interesujący, został zrealizowany na trzech wydziałach: Cybernetyki, Nowoczesnych Technologii oraz na Wydziale Maszynowym.

Pierwszym punktem programu było spotkanie z dr Lucjanem Kowalskim, który przedstawił młodzieży wykład na temat „Matematyka piękna – złota proporcja”. Była to niesamowita wędrówka po tajnikach ciągu Fibonacciego, złotych prostokątach i złotych trójkątach. Nie brakło odniesienia złotej proporcji do słynnych dzieł sztuki czy znanych budowli. Należy podkreślić, iż młodzież aktywnie włączyła się w łamigłówki matematyczne.

Kolejnym punktem warsztatów było uświadomienie młodych ludzi, że materiał wybuchowy ratuje życie i zdrowie. Entuzjastycznego uzasadnienia tej tezy podjął się dr inż. Mateusz Szala. Przedstawione argumenty przekonały młodych ludzi do hipotezy postawionej w temacie prelekcji. Młodzież zrozumiała, że materiał wybuchowy ma ogromne znaczenie: zapewnia produkcję żywności, pancerze z niego wykonane chronią pojazdy wojskowe przez zniszczeniem, gwarantuje wystrzeliwanie foteli lotniczych, dzięki niemu uruchamiają się w samochodach poduszki powietrzne, działają szybkie systemy gaśnicze, leczone są choroby układu krążenia, jest składnikiem paliwa rakietowego.

Nieocenione i brawurowe zajęcia przeprowadził mgr inż. Mariusz Radzimierski. Jego wykład „Jak przeżyć wypadek samochodowy?” wywarł ogromne wrażenie na uczestnikach warsztatów, skłonił do przemyśleń. Następnie udaliśmy się do Parku Techniki Wojskowej, gdzie można było obejrzeć czołgi, rosomaki. Pracownicy techniczni z ogromnym zaangażowaniem czuwali nad bezpieczeństwem uczniów.

Uczniowie „Żeromskiego” wrócili z bagażem wiedzy, ale i nowym cennym doświadczeniem. Warto uczyć młodzież w granicach możliwie najszerszych, poszerzać horyzonty, by wychowywać pokolenia kompetentne, świadome i umiejętne radzące sobie w sytuacjach nietypowych. Cieszy postawa naszej młodzieży, która zachwyciła nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim wysoką kulturą osobistą, czemu dał wyraz w swoim wystąpieniu płk Wiesław Szczygielski.