Warsztaty prospołeczne w szkole

Dnia 20 listopada 2017r. klasa II a wzięła udział w warsztatach „Dlaczego warto pomagać innym”? Zajęcia poprowadziły specjalistki z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie (pedagog p. Marta Milczarczyk oraz psycholog p. Karolina Marecka). Warsztaty prowadzone były z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Miały one na celu przede wszystkim  kształtowanie postaw prospołecznych u uczniów. Młodzież dowiedziała się, że pomaganie innym wpływa pozytywnie na zmiany zachodzące w ich osobowości. Odnoszą korzyści w sferze interpersonalnej, społecznej oraz edukacyjno – zawodowej. Okazało się, wolontariat może stać się doskonałą płaszczyzną do samorozwoju.