Webinaria SGH

W dniach 9 – 10 oraz 13 stycznia 2023 roku odbyły się webinaria dedykowane naszym uczniom objętym PROGRAMEM KLASA AKADEMICKA SGH poprowadzone przez doskonałą kadrę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

9 stycznia uczniowie klas biznesowo – językowych IG1 i IG2 uczestniczyli w fascynującym wykładzie z zakresu rozwoju osobistego, wygłoszonym przez dr Joannę Tabor – Błażewicz Nowoczesny licealista/stka z CV i na rozmowie kwalifikacyjnej. Prelegentka zapoznała zebranych z podstawowymi narzędziami stosowanymi w procesie rekrutacyjnym, zwracając uwagę na sztuczną inteligencję (AI), której celem jest odciążenie pracowników zajmujących się działem personalnym.
Oprócz zastosowań nowoczesnych technologii uczniowie poznali zasady i cenne wskazówki dotyczące pisania CV. Zaprezentowano im przykładowe szablony, które zostały szczegółowo przeanalizowane pod kątem zalet i wad. Interlokutorka przedstawiła mocne argumenty dla których warto pisać CV. Ponadto uczniowie poznali cele rozmowy kwalifikacyjnej, jej etapy, a nawet błędy czy trudne pytania, mogące się podczas niej pojawić. Otrzymali porady, co zrobić, aby wywrzeć jak najlepsze wrażenie na potencjalnym pracodawcy.
10 stycznia dr Kamil Gemera poprowadził webinarium z obszaru EKONOMIA I FINANSE – Finanse osobiste. W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy IIIC i IIC. W ramach spotkania młodzież uzyskała cenne informacje o oszczędzaniu i inwestowaniu. Uczniowie dowiedzieli się o formach lokowania kapitału, poznali złote zasady finansów osobistych i zasady tzw. porównywania wartości. Młodzież została utwierdzona w przekonaniu, że warto oszczędzać.
13 stycznia uczniowie klasy ICD akademicko – politechnicznej zostali zaproszeni na zajęcia poprowadzone przez pana Kamila Fliga z zakresu ZARZĄDZANIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – Startup – prowadzenie innowacyjne działalności. Uczestnicy zajęć poznali modele biznesowe (integrator, broker, sprzedawca doświadczeń, razor and blade) i zasady funkcjonowania startupów oraz innowacje. Niezwykle ciekawym doświadczeniem dla  uczniów było tworzenie modeli biznesowych i wskazywanie przykładów innowacji.
Dzięki takiej formie doskonalenia młodzież wzbogaciła się o cenne umiejętności, które zapewne zaowocują w niedalekiej przeszłości. My nie boimy się wiedzy, bo jak pisał Benjamin Franklin „Jeżeli sądzisz, że wiedza dużo kosztuje, spróbuj niewiedzy”.