Skip to main content

7 czerwca 2024r. grupa uczniów z klasy IF wraz z wychowawczynią Grażyną Ziębą-Zalegą i p. Magdaleną Pecyną zwiedziła wystawy stałe oraz czasowe w Muzeum Regionalnym w Opocznie:

  • „Z dziejów Ziemi Opoczyńskiej”, przypominająca początki Opoczna oraz nawiązująca do przełomowych wydarzeń, które miały miejsce na Ziemi Opoczyńskiej w czasie „potopu szwedzkiego”, Powstania Styczniowego i I wojny światowej
  • „Opoczno w czasie II wojny światowej”, która przedstawia najważniejsze wydarzenia jakie rozegrały się na Ziemi Opoczyńskiej w latach 1939-1945
  • „Rekonstrukcja wnętrza chałupy opoczyńskiej”, czyli tradycyjne wnętrze izby mieszkalnej regionu opoczyńskiego
  • „Opoczyński strój ludowy” – malowniczy, regionalny strój ludowy w ujęciu chronologicznym, który wciąż możemy podziwiać w czasie wielu uroczystości religijnych
  • „Marian Zach – Hubalczyk, Kolekcjoner, Artysta” – na ekspozycji można zobaczyć wyjątkowy zbiór kilkuset niezwykle cennych eksponatów, głównie militariów i walorów falerystycznych, które w znacznej większości są historycznie związane z regionem opoczyńskim. Wszystkie z nich pochodzą z prywatnej kolekcji śp. płk. Mariana Zacha z Poświętnego – Honorowego Hubalczyka
  • „Wojowie, rycerze, żołnierze” – na wystawie zaprezentowano rozwój uzbrojenia historycznego oraz przekształcanie się formacji wojskowych sięgających czasów wojów wczesnopiastowskich
  • „Opoczyńskie drogi do Niepodległości”, czyli historia działań wojennych okresu I wojny światowej w regionie opoczyńskim
  • „Opoczyńskie dziedzictwo ceramiczne” – na ekspozyji oprócz historycznych produków zakładów „Dziewulski i Lange” w postaci płytek ceramicznych obejrzeliśmy także liczne dokumenty, archiwalne fotografie i przyrządy – formy do produkcji plytek. Wystawa ta w nowoczesny, multimedialny i bardzo atrakcyjny sposób pokazuje początki przemyslu ceramicznego w naszym mieście.

Wspólne wyjścia klasowe są nie tylko wspanialym sposobem na integrację, doskonalą umiejętności interpersonalne, rozwijają postawy społeczno-moralne i estetyczne, lecz także wzbogacają wiedzę o naszej Małej Ojczyźnie. Wcale nie trzeba jechać daleko, by zobaczyć coś interesującego i miło spędzić czas na wycieczce klasowej!