XLIX Olimpiada Geograficzna

10 grudnia 2022 roku Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Łodzi podał listę osób zakwalifikowanych do zawodów pisemnych II etapu.

W gronie wyróżnionych  znalazło się aż 5 uczniów z naszej szkoły:

  • Maja Pawlak klasa IIG,
  • Ewa Skroś klasa IIIAF2,
  • Zuzanna Bator klasa IIF,
  • Mateusz Miśkiewicz klasa IIIF
  • Wiktor Kresa klasa IVC.

Serdecznie gratulujemy młodzieży osiągniętych wyników i awansu do kolejnej rundy. I etap Olimpiady Geograficznej jest bardzo trudny. Polega na napisaniu samodzielnej pracy badawczej, która musi spełniać określone wymogi formalne. Dodatkowo opracowanie uczniów jest sprawdzane w systemie antyplagiatowym.
Maja Pawlak, Zuzia Bator, Mateusz Miśkiewicz i Wiktor Kresa przygotowali prace prezentujące analizę porównawczą dwóch wybranych gmin pod względem warunków życia mieszkańców. Maja Pawlak napisała pracę nt.: „Polski Kuwejt kontra kraina skamieniałości i folkloru, czyli analiza porównawcza gminy Kleszczów i gminy Sławno”. Zuzia Bator swojej pracy nadała tytuł „Po nitce do kłębka, czyli analiza gmin Kleszczów i Gogolin w celu znalezienia przyczyn wysokiej jakości życia na tych terenach”. Mateusz Miśkiewicz wziął pod lupę gminę Opoczno i Drzewica. Wiktor Kresa porównał warunki życia mieszkańców w gminie Żarnów i Białaczów. Ewa Skroś zajęła się zagospodarowaniem terenu poprzemysłowego. Przedmiotem jej pracy była inwestycja na terenie poprzemysłowym, a dokładniej oddział terenowy Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie – Muzeum Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.
Fiodor Dostojewski podkreślał Nagrodą za trud jest jeszcze większy trud. Przed reprezentantami naszej szkoły kolejny etap – test sprawdzający wiadomości i umiejętności geograficzne. Zaplanowany jest na 4-5 lutego 2023 roku. Mocno trzymamy kciuki za naszych uczniów, którzy swoją postawą potwierdzają, że w życiu musi być i obowiązek i pasja, a szczęściem jest ukochanie swojej codzienności.
Z życzeniami dalszych sukcesów i realizacji swojej pasjonującej codzienności – społeczność szkolna na czele  z Panią Dyrektor Anną Pręcikowską – Skoczylas.

Marzena Papis