XXI Ogólnopolska Olimpiada Znajomości Afryki

znak olimpiady

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że do finałowych zawodów wojewódzkich XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Znajomości Afryki zakwalifikowały się:

  • Izabela Karkocha klasa IIIA2
  • Honorata Kuleta klasa IIIA2
  • Dominika Tomasik klasa IIIC

Od lat olimpiada organizowana jest przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i cieszy się bardzo dużą popularnością. Dlatego nie jest zaskoczeniem dla nauczycieli geografii, że do I szkolnego etapu olimpiady przystąpiło aż 91 uczniów z naszej szkoły. Pracę naszych licealistów nadzorował zespół w składzie: p. Emilia Grochulska, p. Katarzyna Kobierska, p. Justyna Jasińska – Nieć, p. Magdalena Pecyna. Za organizację olimpiady odpowiedzialne były p. Marzena Papis i p. Jolanta Gapys.
Ogólnopolska Olimpiada Znajomości Afryki jest trójstopniowa. Jej celem jest promocja wiedzy o kontynencie afrykańskim, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy i misjonarek, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w zawodach integruje uczniów wokół idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie oraz uczy wrażliwości i otwartości na inne narody i kultury.
Gratulujemy Izabeli, Honoracie i Dominice wielkiego sukcesu. Pani Dyrektor Anna Pręcikowska-Skoczylas, nauczyciele i społeczność szkolna mocno trzymają  kciuki za Wasze zmagania na kolejnym etapie olimpiady! Powodzenia!