„Zapłonął ogień olimpijski”

Dnia 9 grudnia 2021 roku poznaliśmy wyniki zawodów I stopnia XLVIII Olimpiady Geograficznej i naprawdę mamy powody do radości. Aż 9 uczniów z naszej szkoły zakwalifikowało się do II etapu okręgowego. W gronie tym znaleźli się:

  1. Maja Budak IIAF2
  2. Jeremi Danielik IIF
  3. Julia Goworek IIIC
  4. Weronika Jędrasik IIICg KLASA AKADEMICKA SGH
  5. Wiktor Kresa IIIC
  6. Mateusz Miśkiewicz IIF
  7. Ewa Skroś IIAF2
  8. Kinga Studnicka IIIFg
  9. Kornelia Studnicka IIIFg.

Pierwszy etap wymagał od uczestników przygotowania autorskiej pracy badawczej prowadzonej w okolicy szkoły lub miejscu zamieszkania. W ramach tego zadania Weronika Jędrasik i Julia Goworek zmierzyły się z tematem dotyczącym wpływu zmian demograficznych na infrastrukturę edukacyjną na poziomie szkół podstawowych w gminie Białaczów i Drzewica. Mateusz Miśkiewicz zajął się uwarunkowaniami i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Opoczno. Wiktor Kresa i Kornelia Studnicka podjęli temat dotyczący analizy porównawczej dwóch gmin w zakresie zmian w sieci osadniczej w ciągu ostatniej dekady. Maja Budak, Ewa Skroś,  Kinga Studnicka  i Jeremi Danielik  wybrali temat wymagający zaprezentowania wybranego wzniesienia terenu jako atrakcji turystycznej.
Prace były oceniane przez przedstawicieli Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Łodzi z uwzględnieniem bardzo szczegółowych wymagań.  Nasi uczniowie wypadli fantastycznie. Nawet padł rekord – Wiktor Kresa uzyskał maksymalną notę 100/100 pkt, co zapewniło mu I miejsce w okręgu łódzkim. Tuż za Wiktorem, na II miejscu w okręgu, uplasowała się Kornelia Studnicka. Warto dodać, że Mateusz Miśkiewicz zajął II miejsce w swojej kategorii tematycznej. Pozostali nasi reprezentanci również uzyskali świetne wyniki. Wszystkim Wam serdecznie gratulujemy, jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć. Mamy świadomość, że droga olimpijska nie jest łatwa, tym bardziej Was podziwiamy za umiejętne godzenie obowiązków szkolnych z tą dodatkową aktywnością.
Życzymy powodzenia na kolejnych etapach. „Dzisiaj młodym potrzebny jest ogień olimpijski, by kształtować charakter, uśmiechać się i przezwyciężać własne słabości”. Dziękujemy,  jesteśmy pełni uznania  dla Was .

                                                                                                     Marzena Papis