Zebrania z Rodzicami – online

obraz

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
w Opocznie
zaprasza Rodziców
uczniów klas I i II: 18 lutego 2021 roku,
uczniów klas III: 23 lutego 2021 roku
na zebrania z wychowawcami klas
w formie online na Teams.
Szczegółowe informacje otrzymają Państwo od wychowawców klas przez e – dziennik.

Zapraszamy.