Skip to main content

Dlaczego I LO?

Kilka powodów, dla których warto uczyć się u nas:

1. NAUKA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE I MOCNA POZYCJA W KRAJOWYM RANKINGU LICEÓW

Jesteśmy najstarszą szkołą w powiecie opoczyńskim o bogatej tradycji. Od lat poziom nauczania i promowane wartości w tej szkole są swoistym wyróżnikiem. Mamy swoją pozycję wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce, ale nieustannie dążymy do poprawiania swoich wyników.

2. PRZYNOSZĄCE DUMĘ WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH

Każdy rok przynosi nam dzięki naszym ambitnym absolwentom wspaniałe wyniki na egzaminie dojrzałości. Przy tak dużej liczbie absolwentów cieszymy się, że zdawalność jest prawie 100%.

3. OSIĄGNIĘCIA W OLIMPIADACH I KONKURSACH

Uczniowie naszej szkoły corocznie odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach. Nasi Olimpijczycy są postrzegani jako uczniowie z ogromnym potencjałem, a dla szkoły są niewątpliwą chlubą.

4. ŻYCIE KULTURALNE I ARTYSTYCZNE SZKOŁY

Nie od dziś wiadomo, że w naszej szkole panuje pozytywna atmosfera, która przekłada się na relacje między uczniami. Naszym nadrzędnym celem jest traktowanie każdego ucznia podmiotowo. Na dobrą atmosferę składają się liczne działania z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego oraz ich opiekunów.

5. WARTOŚCIOWY PROGRAM PROFILKTYCZNO-WYCHOWAWCZY

Program profilaktyczno – wychowawczy jest ściśle powiązany z patriotyzmem, tradycją i szacunkiem dla drugiego człowieka.

6. SZKOŁA DLA KAŻDEGO UCZNIA

Nasz uczeń to człowiek o wysokiej kulturze osobistej. Nie każdy jest „Olimpijczykiem”, ale każdy znajdzie tu swoje miejsce i będzie rozwijał te talenty, na których mu zależy. Wspieramy naszych uczniów.

7. BOGATA OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH, SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

Nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy sportowe. I te mniejsze i te większe. Każdy „sportowiec” znajdzie coś dla siebie.

8. WYRÓŻNIAJĄCA BAZA LOKALOWA SZKOŁY

Oferujemy w pełni wyposażone w sprzęt komputerowy i multimedialny pracownie ze stałym dostępem do internetu. Wyróżniamy się nowoczesnym kompleksem sportowym.

Biblioteka w I LO to nie tylko miejsce, gdzie wypożycza się książki, lecz centrum multimedialne do dyspozycji naszych uczniów.

9. WYCIECZKI I WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Dbamy o rozwój naszych uczniów nie tylko w ławkach szkolnych. Chcemy pokazywać im świat, dawać możliwość poznawania innych kultur i języków obcych. A to jest możliwe podczas wycieczek zagranicznych i wymian międzynarodowych.

10. IZBA TRADYCJI SZKOŁY

Jesteśmy dumni, że mamy takie miejsce, w którym można wrócić do przeszłości i historii naszego Liceum.

Nasze liceum to DOBRE LO: 

Dobrze przygotuje Cię do matury, również dwujęzycznej z języka angielskiego!

Obiektywnie oceni każdego ucznia!

Bazuje na tradycji i doświadczeniu nauczycieli!

Rozwija talenty i ważne umiejętności życiowe!

Emanuje niepowtarzalnym klimatem!

Lubi wyzwania sportowe i dobrą zabawę!

Otwiera każde drzwi na prestiżowe studia!