Skip to main content

E-Dziennik

Witryna została przygotowana specjalnie dla uczniów i ich rodziców.

Umożliwia wzajemne przesyłanie komunikatów między nauczycielami a rodzicami oraz przeglądanie informacji o ocenach, frekwencji, uwagach i osiągnięciach, tematach lekcji oraz zadaniach czekających uczniów w przyszłości.

Wszystkie zamieszczone na witrynie dane są zawsze aktualne, ponieważ pochodzą wprost ze szkolnego dziennika elektronicznego.

Logowanie – instrukcja

Dostęp do witryny jest możliwy jedynie po zalogowaniu, w trakcie którego od użytkownika wymagane jest podanie loginu i hasła. Login to zawsze adres e-mail. Hasło każdy użytkownik definiuje sam. Należy pamiętać, że używany jako login adres e-mail musi być zgodny z tym, który został podany w szkole.

Pełna dokumentacja – Instrukcja: witryna dla rodziców/uczniów

Logowanie – Instrukcja: witryna dla rodziców/uczniów

 

W razie problemów z logowaniem prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.