Rada Rodziców

Ogłoszenie – Prośba o dokonywanie wpłat na rzecz naszych dzieci

do-rodzicow

Prezydium Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie w roku szkolnym 2020/2021

  1. Stępień Barbara (IIA) –        przewodniczący
  2. Nasulewicz Małgorzata ( IB) –        wiceprzewodnicząca
  3. Zdzisława Łukasik (II Fg) –        sekretarz
  4. Zalega Edyta (II F)          –        skarbnik
  5. Chrustowicz Beata (IIID) –        członek prezydium
  6. Agnieszka Gutowska (II Cg) –        członek prezydium
  7. Dorota Krzysztofik (IAF2)          –        członek prezydium