Skip to main content

Dokumenty Szkoły

Statut Szkoły
Program profilaktyczno-wychowawczy
Regulamin dziennika elektronicznego
Regulamin wycieczek szkolnych
Regulamin projektu „ERASMUS +” oraz wyjazdów uczniów (mobilności) I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie
Ochrona Danych Osobowych
Procedury postępowania nauczycieli i uczniów w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego w sytuacjach kryzysowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie